Facility solutions

QleanAir Scandinavia leverer produkter og løsninger for luftrensing i eksisterende anlegg ved å spe ut forurensningene eller fange dem ved kilden. Typiske bruksområder spenner fra venteværelser og infeksjonsavdelinger på sykehus, røykerom, kontorer og offentlige anlegg til produksjonsbransjer og lagerlogistikk.Ved profesjonelle fasiliteter er kapasiteten og effekti­viteten til den monterte ventila­sjonen oftest ikke til­strekkelig til å opprett­holde et godt og sunt inne­klima. Støv og skadelige partikler som dannes i anlegget, eller som føres inn fra utsiden, kan ha en negativ virkning på mennesker, produkter og prosesser.

Bedre helse og produktivitet for med­arbeiderne
I dag er det et stort fokus på kvaliteten og de helse­messige effektene av det vi spiser og drikker. Vi hos QleanAir Scandinavia mener dette også bør gjelde luften vi puster. I løpet av en vanlig dag opp­holder en person seg vanligvis 80 prosent av tiden innen­dørs, inntar 1 kg mat og 2 til 3 kg væske og puster 20 til 30 kg luft. Dårlig luftkvalitet påvirker de ansattes helse og arbeidsevne.

Økt oppmerksomhet på produkter og tjenester
Når du sørger for et renere miljø i hele bedriften og fjerner forurenset luft, støv og skadelige partikler, kan det også ha en positiv effekt på salget, da det kan gi kundene et innbydende inntrykk av virksomheten i tjenestesektorer som hoteller, trenings­sentre og butikker. I noen miljøer kan det også være et unikt salgspoeng.

Lavere utgifter til varme og vedlikehold
Ren luft gjør det mulig å oppnå optimal ventilasjon og dermed å kutte ned på kost­nadene til oppvarming. Mindre mengder luftbårne partikler vil føre til mindre slitasje på maskiner og utstyr, noe som kan gi færre og mindre om­fattende services. Ren luft vil ganske enkelt gi deg økt for­tjeneste. År etter år.LUFTRENSERE FOR MINDRE OMRÅDER

Slik fungerer det

Hvor vi gjør en forskjell i dag

Oppgrader din bedrift med QleanAir Scandinavia!

Klikk for å se hvorfor vi bør samarbeide »