Cabin solutions

Reduserte kostnader og risiko med QleanAir røykestasjoner. Takket være røykestasjonen kan dere oppnå store besparelser, takket være kortere røykepauser, optimal bruk av lokalene og lavere energikostnader. Risikoen for at sigarettstumper skal forårsake brann i lokalene, finnes ikke når dere bruker vårt patentbeskyttede askehåndteringssystem.

S-LINE


Solid aluminium, brannsikker med minimalt vedlikehold

Med modellserien S-Line kan du føle deg full­stendig trygg på at du får en arbeidsplass med maksi­mal beskyttelse mot passiv røyking, helsefarlige gasser og med en brann­sikker utforming.

S-Line er vår mest avanserte modelleserie av røyke­stasjoner, som bruker over hele verden da de oppfyller de strengeste kravene til brann­sikkerhet ifølge DIN-standardene. De er også sertifisert av det verdens­ledende test­instituttet MFPA i Leipzig i Tysk­land. Hver komponent i S-Line-serien har utforming for å gi en fullstendig brannsikker røyke­stasjon. Selv om det raser en full brann rundt sta­sjonen, vil den ikke bidra til brannen og heller ikke utvikle helse­farlige gasser. Røyke­stasjonene er også godkjent for plassering langs visse nød­utganger og rømnings­veier. 

Anpasset for:

  • tøffe produksjons miljøer
  • smale korridorer
  • kontroll – og sikkerhetsrom
  • mobile arbeidsplasser
  • steder med høye krav til sikkerhet og brannvern.

S-Line leveres i tre størrelser: S30, S40 og S60. S30 kan ta 5 til 7 røykere daglig, S40 10 til 15 røykere daglig og S60 20 til 30 røykere daglig.*

* Kapasiteten er basert på røykere som røyker 5 til 7 sigaretter daglig 21 dager i måneden.BRANNSIKKER


FINN RIKTIG S-LINE-MODELL


S-Line består for tiden av fem modeller, med en kapasitet på opptil henholdsvis 2, 4 eller 6 samtidige røykere.


Hvorfor en røykfri stasjonsløsning?

Vi håndterer alle de negative konsekvensene av tobakksrøyk. En sunn, sikker og kostnadseffektiv løsning. Vi beskytter ikke-røykerne uten å straffe røykerne. Røykeløsningen vår sikrer at all lukt og røyk fjernes fullstendig, inkludert alle helsefarlige gasser og all lukt. Og hvis ikke det er nok, er det mange andre grunner til å velge oss.

Slik fungerer det


Vårt røykfrie luftrensings­system skaper et miljø som er helt fritt for røyk og lukt.


1  Fanger opp røyken

Det kan bare skapes et røykfritt miljø dersom forurenset luft fanges opp før den sprer seg. Vårt røykfrie luftrensings­system gjør dette mulig, og de strategiske plassert luft­inntakene over bordet sender den forurensede luften inn i vårt kraftige, flerstadige luft­filtrerings­system.

2  Filtrerer skadelige gasser og partikler

Gjennom vår patenterte flertrinns filtrerings­­teknologi, fanges tobakks­spesifikke gassene og partiklene, og fjernes fra luften. Helt fra installasjons­øyeblikket sørger vi for å leve opp til det vi lover, noe som omfatter vårt regel­messige vedlikehold og vår livslange funksjons­garanti.

4  Luftutløp

Når luften er renset for skadelige gasser og partikler, returneres renset luft tilbake til omgivelsene.

4  Brannsikkert askehåndterings­system

Vårt unike, brannsikre askehåndterings­system (AHS) håndterer oppsamling av aske og sigarett­stumper. En ventil­løsning holder det lufttett for å unngå røyk­rester som er vanlig med vanlige askebegre.

Hvor vi gjør en forskjell i dag

Oppgrader din bedrift med QleanAir Scandinavia!

Klikk for å se hvorfor vi bør samarbeide »