QleanAir Scandinavia
– for Health and Environment


Med mer enn 25 års erfaring, gir QleanAir Scandinavias innovative tilnærming og teknologi bedrifter løsninger som fremmer helse for sine egne, og kunder, ved å kontrollere deres innendørsmiljøer og luftkvalitet.

Det å ha et QleanAir-miljø fører også til å skape betydelig bedre muligheter for bedrifter til å fremtidssikre seg selv ved å beskytte sine produkter og prosesser.

Etablert på verdensbasis, består QleanAir Scandinavias produktportefølje av nøkkelferdige renrom og et stort utvalg av luftrensere, så vel som moderne løsninger som gir beskyttelse mot passiv røyking.

Samfunnsansvar

Vår visjon, vårt initiativ og vår arbeidsmoral er basert på beskyttelse av miljøet. Vi er bare en liten brikke i puslespillet for å gjøre verden til et bedre og tryggere sted å leve. Vår styrke ligger i innemiljøet, men generelt fører våre beslutninger og standarder til en bedre og renere levemåte.

I den forbindelse arbeider vi ut fra tanken på vårt samfunnsansvar. Dette samfunnsansvaret understøttes av tanken på at en bedrift skal ta hensyn til utviklingen av samfunnet som helhet ved å ta hensyn til hvilken virkning bedriftens aktiviteter kan ha på kunder, leverandører, ansatte og aksjonærer i tillegg til samfunnet for øvrig og miljøet som helhet.

Du kan sende oss en forespørsel som e-post hvis du ønsker mer informasjon eller en kopi av vår formelle erklæring om vårt samfunnsansvar.