QleanAir Scandinavia. «We Clean Air»


QleanAir Scandinavia AB ble etablert i 1987 og er i dag et multinasjonalt selskap med skandi­naviske røtter. Selskapet produserer, utvikler og leverer løsninger for rensing av inneluft over hele verden. Hovedkontoret vårt ligger i Stockholm og ledes av administrerende direktør Dan Pitulia.

Porteføljen til QleanAir Scandinavia er basert på en patentert, unik filterteknologi og består av bruksklare renrom, luftrensere for industri, kontorer, offentlig sektor, lager og logistikk samt løsninger for beskyttelse mot passiv røyking. Alle produktene er fri for ionisering, ozon og elektrostatiske filtre, og funksjonen til alle er sertifisert med en livstidsgaranti.

Samfunnsansvar

Vår visjon, vårt initiativ og vår arbeidsmoral er basert på beskyttelse av miljøet. Vi er bare en liten brikke i puslespillet for å gjøre verden til et bedre og tryggere sted å leve. Vår styrke ligger i innemiljøet, men generelt fører våre beslutninger og standarder til en bedre og renere levemåte.

I den forbindelse arbeider vi ut fra tanken på vårt samfunnsansvar. Dette samfunnsansvaret understøttes av tanken på at en bedrift skal ta hensyn til utviklingen av samfunnet som helhet ved å ta hensyn til hvilken virkning bedriftens aktiviteter kan ha på kunder, leverandører, ansatte og aksjonærer i tillegg til samfunnet for øvrig og miljøet som helhet.

Du kan sende oss en forespørsel som e-post hvis du ønsker mer informasjon eller en kopi av vår formelle erklæring om vårt samfunnsansvar.