Hvorfor velge QleanAir Scandinavia?

Vi hos QleanAir har vi jobbet hardt for å etablere vårt omdømme som ledere innen inneluft for næringslivet. Og vi jobber enda hardere for å beholdet det omdømmet – med komplette, bruksklare løsninger som sikrer at vi tilføyer verdi som du kan måle gjennom utstyr som fungerer bedre, prosesser av høyere kvalitet og de ansattes helse og velvære.


Du kjenner virksomheten din – vi kjenner luften din!

ERFARINGOver tjuefem års erfaring og i stadig utvikling. Les våre kunde­eklæringer og se hvor mye de har kunnet forbedre arbeids­miljøet og prosessene.

INVESTERINGQleanAir vil hjelpe dere med å vurdere hvilke behov dere har, og utarbeide en klar plan som fungerer for dere slik at dere får smarte, kostnadseffektive og dokumenterte løsninger for virksomheten.

MILJØVENNLIGVi utvikler produkter som belaster miljøet minimalt da vi bruker materialer som kan gjenbrukes og gjenvinnes, og som ikke produserer noen farlige drivhusgasser (de er ozon-frie).

Trygghet

Vi leverer trygghet

Uansett om du velger å kjøpe eller leie, tilbyr vi vår planlagte forebyggende service på alle QleanAir-produktene dine. I systemet vårt registrerer vi hva som er gjort med produktene så informasjonen kan hentes frem senere. Dermed kan vi vurdere forebyggende tiltak som trengs i fremtiden for å sikre at produktene hele tiden fungerer på topp. Denne servicen sikrer at produktene fungerer som de skal, hvert eneste minutt hver eneste dag over tid.

Pålitelig til alle tider

QleanAir Scandinavia leverer kostnadseffektive kvalitetsprodukter, og vi tar ansvaret for å levere ren luft for å beskytte folkene, produktene og prosessene dine slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten. Dette innebærer at systemet gjennom hele levetiden vil fungere på topp, så lenge du bruker det riktig og vi foretar regelmessig vedlikehold og service. Vi er så stolte av vår høye satsing på ren luft og så trygg på den at vi tilbyr en livstidsgaranti.

Den høyeste luftkvaliteten du kan få

For å være sikker på at teknologien vår faktisk fungerer slik vi har lovet, tester vi kontinuerlig systemene våre. Brannsikkerheten til luftrensningssystemet vårt er godkjent av flere veletablerte, uavhengige testinstitusjoner i mange land. Dette inkluderer også sertifisering av vår filtrering av gasser og partikler. Som kunde kan du være sikker på at systemet virkelig leverer luft av høyeste kvalitet til enhver tid. 

Få mer ut av virksomheten din – la oss slå oss sammen!