Offentlige rom

Når virksomheten deres inviterer publikum til å besøke dere, er det viktig å holde gjestene og stamgjestene trygge og tilfreds. Dårlig inneluft kan få folk til å føle seg trøtte, varme, utilpasse og irritable, for ikke å nevne at de ikke ønsker å bruke penger. Store, offentlige innemiljøer med ultraren og frisk luft gir en rekke fordeler, ikke bare for selve etablissementet, men også for gjestene og miljøet.

Sykehus

Vi vet at den største bekymringen du har, er trivselen til pasientene, personalet og de besøkende. Siden sykehusene har som hovedoppgave å kurere syke personer, er det ingen overraskelse at sykehus og avdelinger rett og slett bombarderes med bakterier, virus, infeksjoner og sykdommer hvert minutt hver eneste dag.

Kjenner du igjen disse utfordringene?

Høye kostnader

Dårlig ventilasjon og luftstrøm holder meste­parten av varmen oppe i taket og kjølig luft ved gulvet. Dette må sykehusene kompen­sere for ved å bruke mer energi til å regulere temperaturen.

Luftbårne partikler

Partikler som støv, pollen, virus, bakterier og andre allergener.

Dårlig ventilasjon

Utdaterte ventilasjonssystemer renser ikke luften. De bare flytter på den urene luften fra ett sted til et annet.

Spredning av infeksjoner

Svake pasienter, eldre personer og babyer er svært utsatt for å fange infeksjoner fra luften.

Vi har en løsning for deg

Vi tilbyr sikre og kostnadseffektive løsninger på disse vanlige problemene for sykehusets korridorer, mottaksområder, pasientrom, laboratorier, pleieenheter og operasjonsstuer med våre luft­rensings­systemer. Våre patenterte luft­filtrerings­systemer renser inneluften og bruker en smart luftstrøm som kan bidra til lavere regning til oppvarming og avkjøling. Men viktigst av alt er at de luftbårne for­urensningene fanges opp av våre HEPA-filtre, noe som gir en betydelig reduksjon i spredningen av infeksjoner.


Vår planlagte service og vår miljøvennlige avhending av gamle filtre er en annen grunn til at du kan føle deg trygg. Se vår uslåelige «service og garanti»-seksjon her for mer info.


Fordelene med QleanAir-løsningene

Sunnere
luftkvalitet
Når det er mindre smuss og støv i luften og på flater, tar det mye mindre tid å tørke støv. I tillegg re­du­seres aller­gier som skyldes støv­midd og partik­ler i luft­en og på flater.
Oppfangede forurensninger
Luftrenserne våre fanger alle typer luft­bårne partikler, blant annet virus, bak­terier og mugg, noe som result­erer til be­tydelig mindre spred­ning av infek­sjoner.
Redusert
forbruk
Våre luftfiltrerings­systemer benytter en smart luft­strøm som stabiliserer rom­tempe­raturen, så dere slipper bort­kastet opp­varming og av­kjøling i disse om­rådene.
Stille
drift
Våre luftrensingssystemer er stillegående, slik at pasient­ene kan sove, hvile og komme seg uten å bli for­styrret.

Hvor vi gjør en forskjell i dag

Produkter som renser luften


Les mer om hele vårt utvalg av luftrensere og røykfrie løsninger, og se hvilke som er riktige for dere.

Oppgrader din bedrift med QleanAir Scandinavia!

Klikk for å se hvorfor vi bør samarbeide »