Offentlige rom

Når virksomheten deres inviterer publikum til å besøke dere, er det viktig å holde gjestene og stamgjestene trygge og tilfreds. Dårlig inneluft kan få folk til å føle seg trøtte, varme, utilpasse og irritable, for ikke å nevne at de ikke ønsker å bruke penger. Store, offentlige innemiljøer med ultraren og frisk luft gir en rekke fordeler, ikke bare for selve etablissementet, men også for gjestene og miljøet.

Klinikker / Venteværelser

Klinikker er utsatt for en mengde luftforurensninger, rett og slett på grunn av alle menneskene som omgås der, og den typen mennesker som kommer på besøk hver dag. Forkjølelse, virus eller influensa kan feie gjennom dette området og smitte deg, personalet og pasientene på kort tid. Pasienter med svakt immunsystem er enda mer utsatt for å få en infeksjon og andre typer sykdommer.

Kjenner du igjen disse utfordringene?

Høye kostnader

Dårlig ventilasjon og luft­strøm holder meste­parten av varmen oppe under taket og kjølig luft ved gulvet. Dette må klinikkene kompen­sere ved å bruke mer energi til å regulere temperaturen.

Luftbårne partikler

Pollen, røyk, støv, virus og bakterier kommer utenfra og forblir inne.

Spredning av infeksjoner

I tillegg til å legge seg på flater kan luftbårne virus og bakterier in­fisere pasient­ene, særlig personer med et svakt immun­system, som syke, eldre og spe­barn.

Dårlig ventilasjon

Utdaterte ventilasjonssystemer renser ikke luften. De flytter bare den urene luften frem og tilbake slik at alle slags for­urensninger blir spredd som kan påvirke personal­et og de besøkende.

Vi har en løsning for deg

Våre luftrensings- og filtreringssystemer gir en trygg løsning på disse vanlige utfordringene som de fleste klinikker og venteværelser står overfor. Avhengig av hvilke behov dere har, har vi diskré tak­modeller og flyttbare gulvmodeller. Alle er utstyrt med vår patenterte teknologi, som renser inne­luften for forurensninger og sprer den rene luften ved hjelp av en smart luftstrøm som kan bidra til å redusere regningene til oppvarming og kjøling. Men viktigst av alt er at de luftbårne forurens­ningene fanges opp av våre HEPA-filtre, noe som gir en betydelig reduksjon i spredningen av infeksjoner.

Fordelene med QleanAir-løsningene

Renere
omgivelser
Smitte av andre på grunn av luftbårne infek­sjoner og virus reduseres drastisk. Våre luft­rense­systemer fanger opp luft­bårne partikler og for­urens­ninger og gir ren og frisk luft.
Allergifri
sone
Personer som lider av luft­bårne allergier, slipper med mildere symptomer når de er i et rent luft­miljø. Uan­sett hvor dårlig pollen- eller for­urensnings­situasjonen er ute i det fri, vil miljøet inne i kli­nikk­en være rent og nøytralt.
Redusert
forbruk
Våre luftfiltreringssystemer benytter en smart luft­strøm som stabiliserer rom­temp­era­turen, så dere slipper bort­kastet opp­varming og av­kjøling i disse områdene.
Mindre behov for å fjerne støv
Fordi luften renses, legger ikke støvet seg så lett på flater, noe som gir mindre rengjøring og større effek­tivitet.

Hvor vi gjør en forskjell i dag

Produkter som renser luften


Les mer om hele vårt utvalg av luftrensere og røykfrie løsninger, og se hvilke som er riktige for dere.

Oppgrader din bedrift med QleanAir Scandinavia!

Klikk for å se hvorfor vi bør samarbeide »