Offentlige rom

Når virksomheten deres inviterer publikum til å besøke dere, er det viktig å holde gjestene og stamgjestene trygge og tilfreds. Dårlig inneluft kan få folk til å føle seg trøtte, varme, utilpasse og irritable, for ikke å nevne at de ikke ønsker å bruke penger. Store, offentlige innemiljøer med ultraren og frisk luft gir en rekke fordeler, ikke bare for selve etablissementet, men også for gjestene og miljøet.

Casinoer / Cruiseskip

Jo dårligere inneluften er, desto trøttere blir du. Jo trøttere gjestene er, desto kortere blir de i casinoet. Få gjestene til å bli lenger ved spillebordene ved å holde dem våkne, komfortable og fornøyde. Statistikken viser at hvis røykerne må å gå utenfor for å røyke, forlater de gjerne spilleområdet og tar ofte med seg ikke-røykere som holder dem med selskap.

Kjenner du igjen disse utfordringene?

Dårlig luft

Jo dårligere inneluften er, desto trøttere blir du. Jo trøttere gjestene er, desto kortere blir de i casinoet.

Gjester som forlater lokalene

Gjester som må gå ut for å røyke, blir til tider avledet og går videre til et annet sted og tar ofte andre med seg.

Helserisikofaktorer

Det er ikke uvanlig at eldre men­ne­­sker besvimer og trenger medi­sinsk hjelp på kasinoer fordi de blir for varme og derfor ut­mattet. Dette er et direkte resultat av dårlig inneluft.

Barinntekter

Studier viser at gjester som går ut for å røyke, bruker mindre penger i baren.

Vi har løsningene

Våre luftfiltreringssystemer er nettopp det casinoer og cruiseskip ser etter når de ønsker å rense inneluften for partikler og forurensninger og samtidig opprett­holde en smart luftstrøm for å unngå tung luft, som er et vanlig problem med innendørsanlegg. Røyke­stasjonene våre gir også gjester som røyker, den luksusen at de kan holde seg i nærheten av spilleområdet eller baren.


NY Times laget en gang en historie med tittelen «Gamblers' doctor makes casino calls» («Gambleres lege besøker kasinoene»), som forteller hvor vanlige det er at eldre mennesker besvimer og trenger medisinsk hjelp på casinoer på grunn av varmen og fordi de blir utmattet. Disse symptomene er et direkte resultat av dårlig inneluft. Det er bare å innrømme det, besøkende som forlater et etablissement i en ambulanse, fungerer ikke godt for virksomheten. De gode nyhetene er imidlertid at stadig flere virksomheter som din går til anskaffelse av sikrere og mer effektive luftrensings­løsninger for ikke bare å beholde dagens stamgjester, men også å få flere!

Røykestasjonene våre gir dine røykende stamgjester muligheten til å holde seg i nærheten. Hvis røykerne må gå utenfor for å røyke, viser statistikken at det er forskjellig de gjør: De forlater spille­området, de tar med seg ikke-røykere som holder dem med selskap, og noen ganger blir de opp­tatt av andre ting og drar til et annet sted. Med våre QleanAir røyke­stasjoner holder alle de besøkende og stamgjestene seg i nærheten av der hvor tingene skjer og under­holdningen er – nettopp der du ønsker at de skal være. Casinoer som tilbyr slike løsninger, få flere be­søkende, noe som igjen betyr større omsetning.

Fordelene med QleanAir-løsningene

Bedre helse for beboerne
Gjestene og de ansatte føler seg mer opp­kvikket: frisk og ren luft holder oss våkne. Gjester som er mer opp­kvikk­et, blir og spiller lenger. I till­egg er risikoen for at de be­svimer på grunn av varmen, dramatisk mindre.
Økt salg
i baren
Undersøkelser nylig viser at etablissementer med røyke­stasjoner opplever økte barinntekter.
Gjestene trives bedre
Røykerne behøver ikke å fryse eller å stå ute i regnet fordi de må stå ute og røyke i dårlig vær.
Kan bli der det skjer
Røykerne kan oppholde seg i eller i nærheten av spille­­om­rådet hvis de trenger en røykpause. Og ikke-røyk­erne kan være sammen med dem i et trygt og rent miljø.

Hør hva andre sier

«Servicetilbudet fungerer perfekt, og både røykere og ikke-røykere er positive, særlig nå som de kan holde hverandre med selskap i større grad.»


Mikael Lindqvist, Restaurantleder – Stena Scandinavica, Stena Line, Sverige

 

SELSKAPET


Stena Line-konsernet er et inter­nasjonalt tran­sport- og reise­tjeneste­selskap med Europas mest omfatt­ende rutenettverk av ferger. Stena Scandina­vica er en av deres to ferger som seiler mellom Göteborg og Kiel. Fergen legger fra land om kvelden og kommer frem neste morgen.

UTFORDRINGEN


Det var en utfordring at gjest­ene måtte forlate rest­au­rant­ene og barene for å gå ut og røyke, selv i kaldt eller dårlig vær, noe som førte til at de gikk tilbake til lugaren i stedet for vende tilbake til baren. Et annet problem var at personal­ets røykerom var en sikker­hets­­­risiko, og at røyklukten ville sive ut i de offentlige områd­ene.

LØSNINGEN


Messa på Stena Scandi­na­vica har de siste tre årene vært et trygt og luktfritt sted på grunn av QleanAirs røyke­stasjoner, sammen med en AirQlean Low og spesielle aske­­håndterings­­systemer som har vært plas­sert i per­sonalets pause­rom. Sta­sjon­ene har gitt økt omset­ning ved baren i tillegg til mer fornøyde kunder og ansatte.

Hvor vi gjør en forskjell i dag

Produkter som renser luften


Les mer om hele vårt utvalg av luftrensere og røykfrie løsninger, og se hvilke som er riktige for dere.

Oppgrader din bedrift med QleanAir Scandinavia!

Klikk for å se hvorfor vi bør samarbeide »