Bransjer

I tillegg til å beskytte medarbeiderne dine beskytter løsningene våre også prosessene dine. Ikke la dårlig inneluft gå ut over driften. Skaff dere en QleanAir-løsning og unngå vanlige tilbakeslag sam­tidig som dere spare penger. La oss hjelpe dere med å fungere smartere, renere og mer effektivt.

Skipsfart / Offshoreindustri

Rederiene står overfor tøffe internasjonale forbud mot røyking på fartøyene sine. Av hensynet til sikkerheten og miljøet er det ikke tillatt å røyke på dekk. Sammen med helse- og sikkerhetsforskriftene fører faren for brann til at røyking innendørs er strengt forbudt.

Kjenner du igjen disse utfordringene?

Pauserom som lukter vondt

Mange pauserom lukter vondt og er preget av flekker fra røyk og nikotin. De danner heller ikke noe avslappende eller inn­byd­ende miljø for sosialt samvær.

Sikkerhetsutfordringer

Dører åpnes når de skulle holdes lukket, folk røyker der de ikke har lov, ut­fordringer med brann­sikker­heten og passiv røyking osv.

Ubehag

Når ikke-røykerne tar seg en pause i arbeidet, blir de utsatt for passiv røyking på grunn av kollegaer som røyker, eller så må de unngå visse pauseområder. Og heller ikke røykerne setter pris på at de ikke kan ha selskap med ikke-røykerne i pausene fordi de må gå til egne røyleområder.

Forurensing

Standard, ikke-regulerte rom blir skjemmet av aske og sigarett­stumper, og i tillegg siver det ut sigarettrøyk til andre områder.

Vi har en løsning for deg

Vi har flere modeller av røykfrie stasjoner. Du kan derfor finne noen som dekker de behovene du har, og som løser alle disse vanlige problemene sammen med mange andre. Alle er godkjent av myndighetene, de er sikre, enkle å sette opp og krever ikke utendørs ventilasjon. QleanAirs røykfrie stasjoner utmerker seg på sikkerhet og kvalitet. Hver stasjon har bestått tester av brannsikkerhet samt selvslukking. Det viktigste er likevel at vår avanserte patenterte filter­teknologi beskytter luft­kvaliteten utenfor stasjonen mot sigarett­røyk.


Passasjerbåter kan tilby en ekstra tjeneste til passasjerer med særlig høye krav, fordi våre røykfrie stasjoner gjør det mulig for røykere og ikke-røykere å omgås fritt uten å oppleve ubehag. QleanAir har løst problemene knyttet til røyking på arbeidsplassen. Noen forutseende rederier har sett hvordan løsningene våre kan løse deres røykerelaterte problemer. Interessen og etterspørselen fra bransjen har derfor vist et kraftig oppsving. Våre røykfrie stasjoner er nå satt opp på hundrevis av passasjerbåter og lasteskip over hele verden.


Fordelene med QleanAir-løsningene

Sikkerhet mot brann og andre farer
Kontrollert røyking i egne om­råder øker sikkerheten. Dører som skal holdes lukket, blir holdt lukket, noe som gir bedre beskyttelse. En brann­sikker håndtering av sigarett­sneiper og aske reduserer risikoen for brann.
Enkel
montering
Ingen ventilasjon er nød­vendig, og røyke­sta­sjonen kan flyttes etter behov.
Beskyttelse av ikke-røykere
Effektiv filtrering gir be­skyt­tel­se mot passiv røyking.
Rene og friske omgivelser
Illeluktende røykerom blir nå rene og innbydende, på samme måte som alle andre steder der røyke­sta­sjon­ene er plassert, siden de suger opp all røyk og lukt. Samtidig blir aske og sigarettsneiper fjernet på en trygg måte.

Hvor vi gjør en forskjell i dag

Produkter som renser luften


Les mer om hele vårt utvalg av luftrensere og røykfrie løsninger, og se hvilke som er riktige for dere.

Oppgrader din bedrift med QleanAir Scandinavia!

Klikk for å se hvorfor vi bør samarbeide »