Bransjer

I tillegg til å beskytte medarbeiderne dine beskytter løsningene våre også prosessene dine. Ikke la dårlig inneluft gå ut over driften. Skaff dere en QleanAir-løsning og unngå vanlige tilbakeslag sam­tidig som dere spare penger. La oss hjelpe dere med å fungere smartere, renere og mer effektivt.

Næringsmiddelindustrien

Uansett om du driver en virksomhet innenfor matlaging eller matproduksjon, er rensligheten helt avgjørende. Dårlig inneklima er svært avgjørende for hvor trygge varene dine er og hvor raskt de blir fordervet, noe som i sin tur resulterer i unødvendig tapt fortjeneste. Forskriftene skjerpes hver dag på drift og prosesser innenfor næringsmiddelindustrien. Hensikten er å sikre produktene dine, beskytte publikum og bidra til at virksomheten din å unngår søksmål.

Kjenner du igjen disse utfordringene?

Problemer med produktkvaliteten

Dårlig inneluft kan inneholde mikro­skopiske mugg- og sopp­sporer som kan forderve maten raskt og redusere holdbarheten.

Produksjonsproblemer

Støv kan hindre at pakker blir for­seglet korrekt, slik at de blir forringet eller ikke holder seg ferske så lenge som de skal.

Dårlig ventilasjon

Dårlig luftstrøm ved anleggene kan gi opphav til et ubehage­lig arbeidsklima og økte energi­kostnader.

Allergisymptomer

Luftbårne mat­aller­gener kan ut­løse allergiske reak­sjoner fra an­satte spesielt ved hånd­tering av røkt mat og krydder, men i tillegg ekspo­nering for aero­soler asso­siert med mat­hånd­tering kan gi kløende øyne og irri­terede luft­veier.

Vi har en løsning for deg

Vi tilbyr to typer løsninger, avhengig av de behovene an­legget ditt har. Den første typen er våre luft­rensings- og filtreringssystemer for uregulerte innemiljøer. Alle våre tak- og gulv­montert systemer er utstyrt med vår pris­belønte og patentert teknologi, som fanger opp luftbårne partikler som forurenser miljøet, for deretter å sende til­bake frisk og ren luft. Vanlige luft­forurensninger som luft­renserne våre fanger, inkluderer virus, bakterier, mugg, luft­bårne kjemikalier og aero­soler, støv, midd og små in­sekter samt hår i tillegg til pollen og andre luft­bårne irriterende stoffer.


Den andre av løsningene våre er våre renrom for prosess­anlegg med større behov og høyere krav fra forskrifter til produkt og emballasje i bransjen. Ren­rommene våre er bruks­klare løsninger som leveres i forskjellig størrelse. På produkt­siden finner du tekniske spesifika­sjoner og mer produkt­info med bilder.


Fordelene med å bruke luftrensesystemene våre

Mindre problemer med allergener
Medarbeiderne og personalet får et bedre arbeids­miljø hvor de slipper å bli utsatt for irriterende øyne eller luft­veier.
Lengre
holdbarhet
Matvarene og produktene deres vil beholde kvaliteten lenger og få bedre hold­barhet.
Bedre produktkvalitet
Bedre forsegling av pakker, hvor du slipper problemer som skyldes at produktene forurenses av mugg- og sopp­sporer.
Kostnads-
effektivt
Systemene våre benytter en smart luftstrøm som regu­lerer temperaturen og gir reduserte kostnader til opp­varming og kjøling.

Hør hva andre sier

«Servicetilbudet fungerer perfekt, og både røykere og ikke-røykere er positive, særlig nå som de kan holde hverandre med selskap i større grad.»


Hans-Olov Appelgren, Prosjektleder, Arla Foods, Linköping, Sverige
 

SELSKAPET


Arla Foods er et internasjonalt sam­virke­fore­tak med hovedkvarter i Aarhus i Danmark og er Skandi­navias største produsent av meieri­­produkter.

UTFORDRINGEN


Da vi restaurerte anlegget, måtte vi og­så ta hensyn til at noen av våre 450 an­satte var røykere. Og det er ikke noe aktuelt alternativ å gå uten­for for å røy­ke, fordi de ansatte er iført hygieniske klær. Dette betyr at de ikke kan forlate det hygieniske området uten å skifte.

LØSNINGEN


I dag bruker Arla Foods flere en­het­er fra QleanAir Scandinavia, blant annet en stasjonsløsning i pause­rommet i det hygieniske om­rådet.

Hvor vi gjør en forskjell i dag

Produkter som renser luften


Les mer om hele vårt utvalg av luftrensere og røykfrie løsninger, og se hvilke som er riktige for dere.

Oppgrader din bedrift med QleanAir Scandinavia!

Klikk for å se hvorfor vi bør samarbeide »