Bransjer

I tillegg til å beskytte medarbeiderne dine beskytter løsningene våre også prosessene dine. Ikke la dårlig inneluft gå ut over driften. Skaff dere en QleanAir-løsning og unngå vanlige tilbakeslag sam­tidig som dere spare penger. La oss hjelpe dere med å fungere smartere, renere og mer effektivt.

Lagerlokaler / Lagring / Logistikk

Det er en kjent sak at sammen med frakt- og logistikkterminaler er lager- og oppbevaringsanlegg noen av stedene hvor inneluften er verst. Dette skyldes særlig utrangerte ventilasjonsanlegg, som bare flytter luftbårne partikler, smuss og forurensninger fra ett sted til et annet. Ikke bare fjerner pappkasser, gummi og annet emballasjemateriell det meste av fuktigheten fra luften, noe som kan gjøre det vanskelig å puste, de avgir også små luftbårne partikler som mennesker puster inn samtidig som de tilstopper dyre maskiner.

Kjenner du igjen disse utfordringene?

Sot

Sot fra lasterommet finner veien inn i nesen på arbeiderne, inn i produktene deres og inn i maskin­eriet.

Personell som får helsen ødelagt

Fra svarte lommetørklær til faktisk syke­fravær på grunn av luft­kvali­teten. An­satte som får helsen øde­lagt, fører til økt be­last­ning for virk­somheten fordi de slutter, slik at virk­somheten må bruke tid og penger på å finne, ansette og lære opp nye med­arbeidere.

Utdatert ventilasjon

Ventilasjonsanlegg av dårlig kva­li­tet renser ikke luften. Slike anlegg flytter bare rusk i luften fra ett sted til et annet, noe som blir stadig verre for hver dag som går.

Hindringer i prosessene

Sykefravær, tilstoppede maskiner og skitne produkter gjør at sel­skaper ikke kan holde time­plan­ene og tids­fristene for driften.

Vi har en løsning for deg

Våre takmonterte luftrensere og flyttbare gulvmodeller brukes over hele verden. Dette sparer bedrifter innen bransjene for lager, oppbevaring, pakking og logistikk tid og penger samtidig som de beskytte dine hardtarbeidende medarbeidere ved disse anleggene. Alle systemene våre er utstyrt med vår prisbelønte og patentert teknologi, som fanger opp forurenset inneluft og slipper ut ren og frisk luft.

Fordelene med QleanAir-løsningene

Sunnere arbeidsmiljø
De ansatte vil ikke lenger puste inn forurens­ninger som fører til uønsket fravær, allergier og mulige luft­veis­­problemer. Et sunt arbeids­miljø fører også til mindre gjennom­trekk av personale.
Redusert
støv
Problemet med støv for­svinn­er så godt som full­stendig, noe som betyr renere pak­ker og renere om­råder.
Slutt på uønsket nedetid
Maskinene behøver mindre vedlikehold, noe som fører til betydelig mindre nedetid.
Smart
luftstrøm
Systemene våre fremmer en smart luftstrøm som er med på å regulere temperaturen. Dette kan i sin tur gi lavere strømregninger på grunn av oppvarming og kjøling.

Hør hva andre sier

«Nå har jeg anbefalt løsningen til andre TNT-enheter»


Magnus Lindberg, General Service Coordinator, TNT Sverige

SELSKAPET


TNT Distribusjon er et globalt logi­stikk­selskap med 58 000 ansatte. De driver sin egen virksomhet i 61 land, er aktive i over 200 land og distri­buerer over 1 million for­sendelser daglig.

UTFORDRINGEN


Problemer forbundet med arbeids­miljøet: Nivået av partikler i luften. Man kunne merke at det fore­kom masser av eksos, gummipartikler og støv fra emballasje.

LØSNINGEN


Partikkelnivået i luften ble målt av QleanAir, og to luftrensere ble leid i tillegg til fore­byggende service og utskifting av filtre.

Hvor vi gjør en forskjell i dag

Produkter som renser luften


Les mer om hele vårt utvalg av luftrensere og røykfrie løsninger, og se hvilke som er riktige for dere.

Oppgrader din bedrift med QleanAir Scandinavia!

Klikk for å se hvorfor vi bør samarbeide »