Arbeidsplasser

Uansett om virksomheten din foregår på et kontor, en skole, et treningsstudio eller en klinikk, kan du finne svarene her på hvordan du kan oppnå et bedre liv og en bedre drift. Vi tilbyr løsninger for både et sunnere og et renere arbeidsmiljø i tillegg til at de passer for røyker og ikke-røykere.

Skoler

I mange år nå har skolene viet inneluften altfor liten opp­merksomhet. På grunn av trange budsjetter og mangel på informasjon har skolene slått seg til ro med dårligere ventila­sjons­systemer. Disse systemene er beryktede for dårlig sirkulasjon av inneluft, og de utgjør en ekspressvei til spredningen av forurensninger, virus, bakterier, støv, pollen og andre forurensninger i alle klasserommene, salene og kontorene.

Kjenner du igjen disse utfordringene?

Spredning av virus


Det er en kjent sak at mage­influensa, virus og for­kjølelse sprer seg raskt på en skole.

Fravær


Når en skole opplever syke­fravær blant personalet og elevene, for­sinkes under­visningen i tillegg til at det kan være en belast­ning på økonomien.

Pollenallergier


Det er et utbredt problem at både studenter og lærere lider på grunn av pollen og astma i løpet av dagen på skolen, noe som er ube­hagelig for dem og kan gjøre dem irritable.

Energikostnader


De fleste standard ventilasjons­systemer gir dårlig klima­kontroll og høyere energi­regninger på grunn av dårlig luft­strøm (varme oppe under taket, kald luft ved gulvet).

Vi har løsningene

Skoler og universiteter ser de langsiktige fordelene med å gå til anskaffelse av en renluftsløsning. Luftfiltreringssystemene våre fanger opp luftbårne partikler og gir frisk og ren luft som er fri for allergener, forurensninger og bakterier takket være vår prisvinnende og patenterte filtrerings­teknologi. For å gjøre det enkelt og samtidig spare plass leverer vi luftrenserne våre som diskré takmodeller og som flyttbare gulvmodeller.

Fordelene med QleanAir-løsningene

Mindre fravær blant personalet og studentene Subtext
Sykefraværet blant studen­tene og personalet blir be­tydelig mindre. Mage­influensa og andre raske virus får ikke sjansen til å spre seg rundt hele campusen.
Allergifri sone Subtext
Allergisymptomene til stud­en­tene, lærerne og kontor­personalet som skyldes luft­bårne partikler, kan redu­seres be­tydelig, selv når pollen­tallet og for­urensnings­nivået ute er høyt.
Konsentrasjonen øker Subtext
Folk er generelt mer våkne når de puster in ren luft.
Energieffektiv Subtext
Fordi systemene våre tilbyr en smart luftstrøm, vil inne­tempera­turen være mer komfortabel og jevnt fordelt. I till­egg kan det gi lavere energi­­regninger.

Produkter som renser luften


Les mer om hele vårt utvalg av luftrensere og røykfrie løsninger, og se hvilke som er riktige for dere.

Oppgrader din bedrift med QleanAir Scandinavia!

Klikk for å se hvorfor vi bør samarbeide »