Arbeidsplasser

Uansett om virksomheten din foregår på et kontor, en skole, et treningsstudio eller en klinikk, kan du finne svarene her på hvordan du kan oppnå et bedre liv og en bedre drift. Vi tilbyr løsninger for både et sunnere og et renere arbeidsmiljø. I tillegg kan vi tilby løsninger slik at de passer for både røykere og ikke-røykere.

Skoler

I mange år nå har skolene viet inneluften altfor liten opp­merksomhet. På grunn av trange budsjetter og mangel på informasjon har skolene slått seg til ro med dårligere ventila­sjons­systemer. Disse systemene er beryktede for dårlig sirkulasjon av inneluft, og de utgjør en ekspressvei til spredningen av forurensninger, muggsporer, virus, bakterier, støv, pollen og andre forurensninger i alle klasserommene, salene og kontorene.

Kjenner du igjen disse utfordringene?

Spredning av bakterier og mugg

Mage influensa, virus og for­kjølelse er beryktet for lett å bli spredt gjennom en skole på kort tid. Eksponering for mugg kan generere alvorlige, livstruende plager.

Fravær

Når en skole opplever syke­fravær blant personalet og elevene, for­sinkes under­visningen i tillegg til at det kan være en belast­ning på økonomien.

Allergier

Det er et utbredt problem at både studenter og lærere lider på grunn av pollen og astma i løpet av dagen på skolen, noe som er ube­hagelig og kan gjøre dem både unødvendig slitne og irritable.

Reduserte kognitive ferdigheter

Studier viser at studentenes karakterer og generelle kognitive ferdig­heter er betydelig lavere i innen­dørs miljøer med dårlig luft­kvalitet.

Vi har løsningene

Skoler og universiteter ser de langsiktige fordelene med å gå til anskaffelse av en renluftsløsning. Luftfiltreringssystemene våre fanger opp luftbårne partikler og gir frisk og ren luft som er fri for allergener, forurensninger og bakterier takket være vår prisvinnende og patenterte filtrerings­teknologi. For å gjøre det enkelt og samtidig spare plass leverer vi luftrenserne våre som diskré takmodeller og som flyttbare gulvmodeller.

Fordelene med QleanAir-løsningene

Mindre fravær blant personalet og studentene

Sykefraværet blant studen­tene og personalet blir be­tydelig mindre. Mage­influensa og andre raske virus får ikke sjansen til å spre seg rundt hele campusen.
Allergifri
sone
Allergisymptomene til stud­en­tene, lærerne og kontor­personalet som skyldes luft­bårne partikler, kan redu­seres be­tydelig, selv når pollen­tallet og for­urens­nings­nivået ute er høyt.
Konsentrasjonen
øker
Folk er generelt mer våkne når de puster in ren luft.
Bedre
innemiljø
Å fange farlige, luftbårne mold sporer og andre forurensninger beskytter betydelig den generelle helsen studenter og skolens personell.

Produkter som renser luften


Les mer om hele vårt utvalg av luftrensere, og se hvilke som er riktige for dere.

Oppgrader din bedrift med QleanAir Scandinavia!

Klikk for å se hvorfor vi bør samarbeide »