Psykisk helsevern / Psykiatriske klinikker

Renere og tryggere miljøer som tar hensyn til pasientenes behov i psykiatriske klinikker.

NOEN AV KUNDENE SOM STOLER PÅ OSS

Den verden vi kjenner og de reglene som følger med den, fungerer ikke alltid på samme måte for folk som sliter med psykisk sykdom og avhengighetsatferd. Derfor gjør psykiatriske klinikker sitt ytterste for å kunne tilby et trygt miljø som tar hensyn til behovene til disse pasientene.

Røyking er ofte forbudt på psykiatriske klinikker, men det er vanligvis tillatt utendørs, noe som fører med seg egne utfordringer og problemer.


Dette er noen fakta det må tas hensyn til:

Mennesker med psykiske lidelser røyker 2–4 ganger så mye som befolkningen forøvrig. Selv om anslagene varierer fra studie til studie, har det blitt vist at så mange som 70 til 85 prosent av personer med schizofreni og så mange som 50 til 70 prosent av personer med bipolar lidelse, røyker. 

Referanser: Drugabuse.gov


S-Line Safety

På grunn av disse forholdene har vi utviklet en sikrere røykestasjon som skal tåle denne typen miljø. Vi introduserer våre S-Line Safety røykestasjoner. 

Gjenkjenner du disse utfordringene?

Røykfylt innemiljø

Fra røykerom siver det ut røyk som blir hengende i luften i hele rommet og omkring­liggende områder, noe som gjør det ubehagelig og usunt å puste for alle som er i nærheten.

Hindrer behandling

Å forby røyking på psykiatriske syke­hus kan forstyrre eller hindre be­hand­lingen, og gjøre at pasientene drar for tidlig, eller til og med unnlater å søke hjelp i første omgang.

Mulige farer

Følsomme pasienter, som er sårbare for tobakks­avhengighet, angst, depresjon og tilbake­trekning kan strekke seg langt for å kunne røyke og kan dermed utgjøre en mulig fare for seg selv eller andre, inkludert fare for brann.

Røykerom

På sykehus som bruker røykerom, ser vi at pasienter oppholder seg der i lange perioder om gangen. Dette oppmuntrer til kjederøyking og kan også føre til at ansatte ikke ønsker å gå inn der, slik at pasientene ikke blir så godt ivare­tatt som de kanskje har behov for.

Fraværende ansatte

Ansatte som forlater jobben sin for å gå ut og røyke kan påvirke sikkerheten og kvaliteten på arbeidsmiljøet.

Miljøet

Røyking i friluft forurenser omgivelsene, samtidig som sigarettstumper forsøpler området og siver ned i grunnvannet.

Ikke-røykere blir påvirket

Pasienter og ansatte som ikke røyker, utsetter sin egen helse for fare ved å tilbringe tid eller ha sosialt samvær i røykfylte områder, som røykerom eller i friluft, der andres røyking gjør dem til passive røykere.

Røyklukt

Vanligvis setter det seg røyklukt i håret og klærne, noe som reduseres ved røyking i røyke­stasjoner.

LØSNINGEN


Beskytte pasienter, ansatte og besøkende mot passiv røyking 


Et hovedmål for sykehus og klinikker er å tilby et trygt og imøtekommende miljø for pasienter, ansatte og besøkende. Dette inkluderer alle typer psykiatriske klinikker.

Røykestasjoner kan brukes som en midlertidig løsning på veien mot en effektiv strategi for røyke­avvenning, ved å tildele pasientene faste tider til røyking, mens de sakte og sikkert blir avvent fra nikotinvanen.Løsninger med dokumenterte resultater 

En røykestasjon med umiddelbar oppfanging gir flere svært viktige fordeler:

  • Beskytter alle ansatte, pasienter og besøkende fra de skadelige virkningene av passiv røyking
  • En plan for tildelt røyketid er effektivt ved at det hjelper røykere å redusere den daglige sigarettmengden og/eller slutte
  • Forurenser ikke miljøet verken inne eller ute
  • En røykestasjon med umiddelbar oppfanging bidrar til å sikre at det ikke blir røyklukt i de omkringliggende områdene. (Dette er helt avhengig av at røykeren blåser ut siste gang inne i røykestasjonen før han eller hun forlater stasjonen)
  • Alle våre røykestasjoner, luftrensere og askehåndteringssystemer vedlikeholdes regelmessig for å garantere full funksjonalitet hele tiden!


Holder de ansatte nærmere arbeidsplassen

På psykiatriske klinikker kan det hyppig oppstå hendelser som krever umiddelbar oppmerksomhet fra de ansatte. Å ha ansatte som må forlate jobben for å gå utenfor for å røyke har mange ulemper som kan ha negativ effekt både på jobben deres og på miljøet. 

Det har vist deg at pasienter som må vente, eller blir nektet å røyke fordi de ikke har tilgang til et spesifisert røykeområde, kan reagere med å bli opprørte eller aggressive.

Hvor sikre er våre S-Line Safety røykestasjoner?


Laminert og herdet sikkerhetsglass


Sikkerhetsnett som dekker alle åpninger


Sikret, fastmontert
holder for lightereSikret, fastmontert aske­hånd­terings­system og lite bordSikkerhetsfunksjoner for krevende miljøer

S-Line Safety-serien tilbyr en røykestasjon med maksimal beskyttelse mot passiv røyking og helsefarlige gasser. Det er også verdens første røykestasjon som oppfyller de strengeste kravene til brann­sikkerhet ifølge DIN-standardene, og er sertifisert av det verdens­ledende test­instituttet MFPA i Leipzig i Tysk­land.

Hver komponent i den nye S-Line-serien har fått en helt ny utforming for å gi en fullstendig brannsikker røyke­stasjon Selv om det raser en full brann rundt sta­sjonen, vil den ikke bidra til brannen og heller ikke utvikle helse­farlige gasser. Disse omhyggelige funksjonene til S-Line Safety-serien med røyke­stasjoner gjør at de er godkjent for plassering langs rømnings­veier.


Sikkerhetsglass

I tilfelle en pasient blir aggressiv, har alle røykestasjonene våre splintfritt sikkerhetsglass slik at de ikke kan skade verken seg selv eller andre.


Askehåndteringssystem

Vårt patenterte og brannsikre aske­håndterings­system (AHS) beskytter mot risikoen for brann, samt fore­bygger den langvarige lukten fra sigarett­stumper. Det er også en innebygd kapasitets­kontroll som gir deg den mest optimale løsningen for dine behov. AHS kommer i to forskjellige størrelser med kapasitet på 4 500 eller 9 000 sigaretter. 


Hvordan beregner jeg kapasiteten?

Hver situasjon er forskjellig, men et nylig besøk på et sykehuset vi arbeider med, med en fløy med 14 korttidspasienter, viste at askehåndteringssystemet vårt håndterer ca. 4 000 sigaretter i måneden, fra én enkelt røykestasjon. 


Tilbehør

Selv om vi ikke produserer automatiske flammeløse sigarettennere, har kundene våre god erfaring med å installere tilbehør/tilleggsutstyr i stasjonene, i konkrete tilfeller når pasienter ikke får lov til å bli utsatt for åpen ild. Ozilite er et selskap som leverer flammeløse løsninger som vi ser i noen av stasjonene våre fra tid til annen.


Fordeler med å bruke våre luftrensingssystemer

Transportabelt
Våre enheter er ikke fastmontert og er lett å omplassere, i motsetning til et røykerom.
Energieffektivt
Trenger bare en standard stikkontakt.
Bedre alternativ
Bedre alternativ enn et tradisjonelt røykerom: Beskytter ikke-røykere fra inhalering av andrehånds / tredjehånds røyk.
Mer kontroll
Holder pasienter og ansatte der du vil ha dem.
Umiddelbar
oppfanging
Umiddelbar oppfanging av partikler og tobakksrelatert røyk som stammer fra røyking, slik at det ikke finnes noe spor av røyk og skadelige partikler noe sted utenfor røykestasjonen, eller Smoking Lounge.
Konfigurert eller tilpassbar
Vi tilbyr røykestasjoner for 1 til 8 personer om gangen, pluss andre funksjoner som værbestandig glass for utendørs bruk, og askehåndteringssystemer.
Flammesikker / Brannsikker
Alle våre røykestasjoner er sertifisert brannsikre og oppfyller de strengeste kravene for brannsikkerhet, ifølge DIN-standarder. De er også sertifisert av det verdens­­ledende test­instituttet MFPA i Leipzig i Tysk­land.
Luktfri
miljø
Umiddelbar oppfanging fra røykestasjonene våre innebærer at røyklukten ikke sprer seg utenfor røykeområdet.

Hør hva andre sier

«Betydelig forbedret arbeidsmiljø takket være røykestasjonene»


Jan Roger Kristiansen, omsorgsperson, psykiatrisk avdeling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo

SELSKAPET


Antallet røykere blant innlagte pasienter på Vor Frues Hospital er ca. 35 pasienter på totalt 9 steder (fordelt på 6 røykestasjoner) til enhver tid.

UTFORDRINGEN


«Tidligere var problemet med røyklukt et tilbake­vendende tema i de årlige HMS-vurderingene av arbeids­miljøet. Det tok oss tre eller fire år å få røyk­lukten ut av et rom som tidligere hadde blitt brukt som røyke­rom, til tross for omfattende oppussing», forteller omsorgsperson Jan Roger Kristiansen.

LØSNINGEN


«Mindre røyklukt, bedret inneluft­kvalitet, mer fornøyde ansatte og medpasienter fordi det er lite eller ingen lukt i felles­områdene», konkluderer Jan Roger.

Hvor vi utgjør en forskjell i dag

Produkter som renser luften


Sjekk ut hele sortimentet vårt av luftrensere og røykfrie løsninger, og finn ut hvilke som passer for deg.

I tillegg til å tilby renere luft og røykeløsninger til sykehus og psykiatriske avdelinger,
kan vi også tilby løsninger for overgangsboliger og hjem for bostedsløse.