Industrieën

Onze oplossingen be­schermen niet alleen mensen, maar ook uw bedrijfs­processen. Laat slechte lucht­kwaliteit uw bedrijfs­processen niet ver­tragen. Doe een beroep op de oplos­singen van QleanAir, vermijd fre­quente problemen en be­spaar geld. Laat ons u helpen slimmer, schoner en effi­ciënter te werken.

Voedselindustrie

Of u nu actief bent in de productie of in de bereiding van voeding, hygiëne is een must. De luchtkwaliteit in uw bedrijf is niet alleen een belangrijke factor voor de veiligheid van uw producten, maar ook voor de snelheid waarmee ze bederven. Slechte luchtkwaliteit kan immers leiden tot onnodig winstverlies. De reglementeringen op de operaties en processen in de voedselindustrie worden steeds strenger. Deze nieuwe reglementeringen zijn bedoeld om uw producten veilig te houden, het publiek te beschermen en uw bedrijf van rechtszaken te vrijwaren.

Herkent u deze situaties?

Problemen met productkwaliteit

Slechte luchtkwaliteit kan micro­scopische schimmels en sporen bevatten, waardoor het voedsel mogelijk snel bederft en de houdbaarheid vermindert.

Problemen met de productie

Door de aanwezigheid van stof is het mogelijk dat de verpakking niet goed verzegeld wordt, waardoor de producten muf worden of bederven.

Slechte luchtventilatie

Een gebrekkige luchtstroom kan voor een onaangename werkomgeving en een hoge energierekening zorgen.

Allergiesymptomen

Voedselallergenen die zich in de lucht verplaatsen, kunnen bij de mede­werkers allergieën met hetzelfde effect als hooikoorts veroorzaken, in het bijzonder bij de verwerking van gerookte voedings­middelen en kruiden of bij de blootstelling aan de verstoven vorm van het voedings­middel. Het resultaat? Pijnlijke ogen en irritaties aan de luchtwegen.

Wij hebben een oplossing voor u

We bieden twee soorten oplossingen, afhanke­lijk van de behoef­ten van uw be­drijf. De eerste oplos­sing betreft onze filtratie­­systemen voor niet-geregle­men­teerde bin­nen­ruimtes. Onze plafond- en vloer­modellen zijn uit­gerust met onze ge­patenteerde en be­kroonde techno­logie, die ver­vuilende deeltjes in de lucht op­vangt en zuivere, schone lucht vrij­geeft. Onze lucht­reinigers vatten aller­lei veel voor­komende ver­vuilende stoffen, zoals virussen, bacteriën, schimmels, chemicaliën die zich in de lucht ver­plaatsen en sprays, stof, mijten, kleine insecten, haar, stuifmeel en andere irriterende stoffen die zich in de lucht ver­plaatsen.


Een andere oplossing zijn onze cleanrooms voor ver­werkings­instal­laties met hogere vereisten en wettelijke be­palingen op de producten en ver­pakkingen van deze sector. Onze clean­rooms zijn een gebruiks­klare op­lossing en zijn in diverse af­metingen beschik­baar. Technische speci­ficaties, bij­komende product­informatie en foto’s vindt u op de product­pagina.


Voordelen van onze luchtfiltersystemen

Minder problemen met allergenen
Uw medewerkers krijgen een betere werkomgeving waar ze geen last van tocht of brandende ogen hebben.
Langere houdbaarheid
Uw voedingsmiddelen en producten zien er langer vers uit en hebben een langere houdbaar­heidsdatum.
Verbeterde productkwaliteit
Door een betere verzegeling van de verpakking voorkomt u problemen door de ver­spreiding van schimmels en sporen die de producten besmetten.

Rendement
Onze systemen gebruiken een ‚slimme luchtstroom’ om de temperatuur te regelen en de energie­rekening in de hand te houden.

Hier maken wij vandaag een verschil

Schone lucht reglementeringen luchtkwaliteit Voedselindustrie luchtfiltersystemen langere houdbaarheidsdatum
Luchtreinigingsproducten luchtreinigers rookvrije oplossingen

Luchtreinigingsproducten


Ontdek ons volledige aanbod van luchtreinigers en rookvrije oplossingen. Wij helpen u uitzoeken welke het meest geschikt zijn voor uw bedrijf.

Upgrade uw bedrijf met QleanAir Scandinavia!

Klik hier om te zien waarom we zouden moeten samenwerken »