Beleid met betrekking tot persoonsgegevens


QA geeft om uw persoonlijke integriteit. In dit beleid leggen we uit hoe QA de persoonsgegevens die we over u verzamelen gebruikt. We maken ook duidelijk welke rechten u heeft tegenover ons.

Soorten persoonsgegevens die we verzamelen

QA is een B2B-bedrijf en we verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens volgens de definitie van gevoelige persoonsgegevens in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze belangrijkste rechtsgronden zijn:

Doel

Het voornaamste doel van het verzamelen van persoonsgegevens is het vervullen van onze overeenkomsten met klanten, partners, leveranciers en andere belanghebbenden, alsook het verder ontwikkelen van ons bedrijf en het creëren van nieuwe zakelijke kansen. We gebruiken uw gegevens ook om relevante informatie over u, zoals klantenenquêtes en informatie over nieuwe producten en diensten, door te geven.

Persoonsgegevens doorgeven

Wij kunnen uw persoonsgegevens tot op zekere hoogte doorgeven aan onze contractuele partners in verkoop, productie & logistiek en installatie & onderhoud, met wie wij gegevensverwerkingsovereenkomsten hebben gesloten, en tevens met

QA zal uw gegevens NIET doorverkopen aan derden.

Opslag en toegang

QA slaat uw persoonsgegevens elektronisch op en bewaart deze zolang wij hiervoor een verbintenis hebben tegenover u, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting.

Alleen de functies binnen onze Groep die nodig zijn om onze verbintenis tegenover u op een veilige en vlotte manier na te komen hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Uw rechten

U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en rechtzetting van eventuele fouten. U kunt ook vragen om u uit onze database te verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

We gebruiken uw gegevens ook om relevante informatie over u, zoals klantenenquêtes en informatie over nieuwe producten en diensten, door te geven. Als u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven op gdpr@qleanair.com.

Incidenten en veiligheidsmaatregelen

Wij hanteren een algemeen aanvaarde procedure voor incidentbeheer en beschikken over een gegevensverantwoordelijke in elke juridische eenheid. Ernstige incidenten die een hoog risico inhouden voor de rechten en vrijheden van een fysieke persoon worden zonder nodeloze vertraging gemeld aan de gegevensbeschermingsautoriteit in Zweden en worden door de Zweedse autoriteit behandeld, ongeacht waar ter wereld het incident heeft plaatsgevonden.

Om de veiligheid van de gegevens die we verzamelen en verwerken te garanderen hebben we diverse veiligheidsmaatregelen genomen, zowel technische als organisatorische. QA verplicht wachtwoordbeveiliging op alle mobiele toestellen en maakt gebruik van MDM (Mobile Device Management). Dit betekent dat we de inhoud van mobiele toestellen kunnen verwijderen zonder dat we er fysieke toegang toe hebben (van op afstand). Verder hebben we geschikte firewalls en antivirusprogramma’s geïnstalleerd om een passend veiligheidsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die QA verwerkt en opslaat. Alle communicatie via het internet wordt versleuteld via SSL (Secure Socket Layer). We beschikken over betrouwbare back-upprocedures, voeren voortdurend onderhoud uit en gebruiken bedrijfszekere werkmethoden.

Websites - we maken gebruik van cookies en soortgelijke traceertechnieken om u een optimale ervaring te bezorgen. Op onze websites kunt u het volledige cookiebeleid lezen en het gebruik van cookies eenvoudig accepteren of weigeren. Onze websites kunnen koppelingen naar andere websites bevatten. Dit gegevensbeschermingsbeleid geldt alleen voor de website van QleanAir.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over de bescherming van uw gegevens voor uw persoonlijke integriteit, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres gdpr@qleanair.com of

QleanAir Scandinavia AB
Box 1178
SE-171 23 Solna
+46 8 545 788 00