Puhdastila­ratkaisut

Virallisesti luokitellut tilat
Vaarallisten / herkkien materiaalien säilytys
Lääketeollisuus / MedTech-teollisuus
Muut ISO-luokitellut tilat

Lue alta erityistilaratkaisuistamme, niin saat tietää, mitkä niistä sopisivat parhaiten omiin tarpeisiinne.

ASIAKKAITA, JOTKA LUOTTAVAT MEIHIN

TUTUSTU RATKAISUIHIMME


Tuotteidemme tarjoama korkea suojaustaso on yksi kolmesta peruspilarista, jolle olemme yritystämme rakentaneet. Kehitämme käyttövalmiita ratkaisuja teollisuudenaloille, joilla itsekin toimitte – aloille, joilla on noudatettava kaikkein tiukimpia steriiliys- ja puhdastilavaatimuksia. Ratkaisujamme on otettu käyttöön huippusairaaloissa sekä lääke- ja MedTech-teollisuuden yrityksissä. Maineemme on tällä sektorilla vailla vertaa. Lue alta erityistilaratkaisuistamme, niin saat tietää, mitkä niistä sopisivat parhaiten omiin tarpeisiinne.

Varmista toimintasi jatkuvuus

Käyttövalmiit puhdastilat, jotka toimivat varmasti.

Jatkuva valvonta
QleanSpace tarkkailee jatkuvasti ilmassa olevien hiukkasten määrää, painetasoa, lämpötilaa ja kosteutta sekä esittää ne valvontanäytöllä siten, että kaikki tiedot ovat henkilökunnan helposti luettavissa sekä puhdastilan sisä- että ulkopuolelta. Järjestelmä antaa hälytyksen, mikäli mittausarvot lähestyvät puhdastilan luokituksen mukaan sille ennalta-asetettuja raja-arvoja.ERIKOISRAKENNETTU PUHDASTILA vs. MUKAUTUVA QLEANAIR-PUHDASTILA


Merkittävimmät kriteerit, joita on hyvä harkita valittaessa puhdastilaratkaisua nykyhetkeen ja tulevaisuutta varten

ERIKOISRAKENNETTU
PUHDASTILA*

*Triplett, Choosing a Pharmacy Clean Room Solution For 2014 and Beyond, 2014

MUKAUTUVA QLEANAIR
-PUHDASTILA

MATALA 
Kun olet saanut erikoisrakennetun huoneen valmiiksi ja tarpeesi ovat sen jälkeen kasvaneet tai sinun tulisi sijoittaa uusi automaatti tai laite huoneen sisälle. Huonetta ei tavallisesti ole mahdollista laajentaa. Laajentaminen tarkoittaa tilan käytön lopettamista ja uuden rakennusprojektin aloittamista.
KORKEA
QleanSpace auttaa sinua muut­ta­maan nykyisen far­ma­siaym­pä­ris­tö­si täysin USP <797/800> -vaatimusten mukaiseksi puhdastilaksi, jonka taataan täysin noudattavan ja täyttävän USP-vaatimukset ja vi­ran­omais­vaa­ti­muk­set. QleanSpacen am­mat­ti­lais­tii­mi työskentelee kanssasi uuden puhdastilasi suun­nit­te­lus­sa, toimituksessa, asennuksessa ja ylläpidossa. Se voidaan rakentaa lähes minne tahansa lyhyessä ajassa ja se on hyvin muo­kat­ta­vis­sa juuri sinun vaatimustesi mukaiseksi. Innovatiiviset paneelimme ja huo­ko­set­to­mat materiaalimme parantavat työs­ken­te­ly­aluei­den puhtautta ja näkyvyyttä sekä mahdollistavat ilmassa olevien hiukkasten, ilmanpaineen, lämpötilan ja kosteuden jatkuvan valvonnan sekä tietojen tallennuksen ja hälytykset.
EI SOVELLU 
Ei ole mahdollista.
KORKEA
QleanSpace-tila voidaan tehdä pie­nem­mäk­si/suu­rem­mak­si ja se voidaan helposti asentaa uudelleen täysin uuteen paikkaan kustannuksitta. 
MATALA 
Koska nämä rakennusprojektit ovat monimutkaisia, näiden huoneiden rakentaminen vie paljon aikaa ja vaatii paljon valvontaa. Niissä on myös merkittävä riski, että jotain tärkeää tekijää ei ole otettu huomioon. Poistosuunnitelma on hyvin pitkä.
HYVIN KORKEA
QleanSpace-huoneet ovat kustannustehokkaita ja voit vuokrata tai ostaa ne taloudellisten tarpeidesi mukaan. “Maksa siitä mitä tarvitset nyt ja laajenna myöhemmin kun tarpeesi muuttuvat tulvaisuudessa”. Poistamme arvailun edullisuudesta ja toiminnallisuudesta.
KORKEA välittämille tarpeille,    
ALHAISEMPI tulevaisuuden viranomaisvaatimuksille 
Kyky täyttää viranomaisvaatimukset – on varsin korkea jos olet suunnitellut ja rakentanut sen ottaen täydellisesti huomioon tulevaisuutta koskevat laskelmat. Näihin liittyy paljon arvailua.
KORKEA välittömille tarpeille ja tarpeille tulevaisuudessa
QleanSpace-tiloilla on menestyksekäs historia USP <797> -standardien mukaisesta sertifioin­nista.  Takaamme “ei riskiä ja täysi takauspalvelu” -politiikal­lamme puhdastilojemme laatusuori­tuksen USP <797> -standardin ja virallisien standardien mukaisesti. Tarjoamme neljännes­vuotiset toiminnan­tar­kastukset puhdastilojen huoltoa, ylläpitoa ja niiden suorituskyvyn dokumentointia varten. Tämä antaa sinulle tarvitsemasi mielenrauhan asiakkaiden ja terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuuden suhteen.

Täällä luomme lisäarvoa jo tänään

Vuokraus­vaihtoehto suoritus­kykytakuulla

RPG (Rental with Performance Guarantee, vuokraus suo­ri­tus­ky­ky­ta­kuul­la) -vuokraus­vaih­toeh­tom­me sisältää täyden huollon ja ylläpidon. Saat täyden takuun tiloista ja sen toiminnasta ilman ennakko- tai aloi­tus­kus­tan­nuk­sia.


ASENNUSToimitus ja asennus toiminnan aloituksella ja ohjauksella "Kuten rakennettu"  ja
"Levossa"
.

VALVONTAKeskeisen valvontao­hjelmiston ilmainen ja säännöllinen ohjelmistopäivitys.

YLLÄPITOTuotteiden säännöllinen ennaltaehkäisevä huolto ja toiminnan ohjaus varmistaa täyden toiminnallisuuden ja suodattimen täysimääräisen tehokkuuden.

VAATIMUSTEN­MUKAISUUSSäännölliset tarkistukset varmistavat viranomais­vaatimusten ja ISA- ja USP-serti­fio­inti­standardien täyttämisen.

QLEANAIR-KUMPPANUUDEN EDUT


Ala QleanAir-kumppaniksi ja varmista toimintasi tulevaisuuden varalle mukautuvilla ja innovatiivisilla ratkaisuilla

Haluaisitko keskustella tästä jonkun kanssa tai haluaisitko saada lisätietoja?

Haasta asiantuntijamme ja katso voivatko he löytää sinun tiloihisi älykkään ja kustannustehokkaan ratkaisun, tai pyydä lisätietoja. Täytä yksinkertaisesti yhteystietosi ja me otamme sinuun yhteyttä!