Työtilat

Olkoon päivittäinen työympäristösi toimistossa, koulussa, kuntosalilla tai klinikalla, löydät tästä vastauksia siihen, miten voit elää ja työskennellä paremmin. Tarjoamamme ratkaisut edistävät työympäristöjen terveellisyyttä ja puhtautta ottamalla huomioon sekä tupakoivat että tupakoimattomat.

Koulut

Vuosien ajan koulujen sisäilman laatukysymyksiä on katsottu läpi sormien. Budjettirajoitusten ja tiedonpuutteen vuoksi koulut ovat usein tyytyneet heikkoihin ilmanvaihtojärjestelmiin. Ne ovat pahanmaineisia, koska eivät kierrätä sisäilmaa asianmukaisesti vaan ovat pikemmin tehokkaita epäpuhtauksien, viruksien, bakteerien, pölyn, siitepölyn ja muiden epäpuhtauksien levittäjiä luokkahuoneisiin, auloihin ja henkilökuntatiloihin.

Tunnistatko haasteet?

Viruksien levittäminen


Vatsatautien, viruksien ja flunssien tiedetään leviävän helposti ja yhdessä hetkessä koko kouluun.

Poissaolot


Sairauksista aiheutuvat henkilö­kunnan ja oppilaiden poissaolot hidastavat koulun toimintaa ja saattavat muodostua rasitteeksi taloudelle.

Siitepölyallergiat


On hyvin tavallista, että niin oppilaat kuin opettajatkin kärsivät siitepölystä ja astmasta koko koulupäivän ajan. Se saa heidät tuntemaan olonsa epämukavaksi ja mahdollisesti jopa ärsyyntyneeksi.

Energiakustannukset


Useimmat tavalliset ilmanvaihto­järjestelmät tarjoavat heikkoa ilmastoinnin hallittavuutta ja nostavat lämmityskustannuksia huonon ilmavirtauksen vuoksi (kuuma ilma pysyy katossa, kylmä lattialla).

Meillä on sinulle ratkaisuja

Koulut ja yliopistot ovat alkamassa ymmärtää puhdasilmaratkaisuilla saavutettavissa olevia pitkän aikavälin etuja. Ilmansuodatusjärjestelmämme poistaa ilmassa olevat hiukkaset ja päästää lävitseen ainoastaan puhdasta ilmaa. Ei allergioita, ei epäpuhtauksia, ei mikrobeja! Se on palkitun ja patentoidun suodatusteknologiaamme ansiota. Ilmanpuhdistimemme ovat saatavissa huomaamattomina ja tilaa säästävinä kattoasennusmalleina sekä mukavasti siirreltävinä lattiamalleina.

QleanAir-ratkaisujen edut

Vähemmän
poissaoloja
Alateksti
Oppilaiden ja työntekijöiden poissaolot vähenevät huomattavasti. Vatsataudilla ja muilla nopeasti leviävillä viruksilla ei ole mahdolli-suutta levitä helposti koko koulualueelle.
Allergiavapaa
vyöhyke
Alateksti
Oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan allergiaoireet, joita ilmassa olevat hiukkaset aiheuttavat, voivat vähentyä merkittävästi myös silloin, kun ulkona esiintyvän siitepölyn ja epäpuhtauksien määrä on korkea.
Helpotusta keskittymiseen Alateksti
Ihmiset ovat yleensä virkeämpiä hengittäessään puhdasta ilmaa.
Energiatehokkuus Alateksti
Koska järjestelmämme ohjaa ilmavirtausta älykkäästi, sisätilojen lämpötilat pysyvät tasaisempina ja mukavampina, ja lämmityskustannukset voivat samalla pienentyä.

Lue, mitä muut ovat kommentoineet

"Henkilöstöllämme ei ole enää huonosta ilmanlaadusta johtuvia terveysongelmia ja sairaslomien määräkin on vähentynyt"


Ralf Dik, Royal Dutch Kentalisin kiinteistöpäällikkö, Alankomaat

YRITYS


Royal Dutch Kentalis on Alan­ko­mais­sa toimiva kan­sal­li­nen or­ga­ni­saa­tio, joka tarjoaa diag­nos­tiik­ka-, hoito- ja kou­lu­tus­pal­ve­luja kuuroille, huo­no­kuu­loi­sille ja kuu­ro­so­keil­le sekä ihmisille, joilla on vakavia pu­heen­muo­dos­tuson­gelmia tai au­tis­ti­nen oi­reyh­ty­mä.

HAASTE


Puutteellisen ilmanvaihdon vuoksi on­gel­ma­na oli huono sisäilma. "Raitista" ilmaa yri­tet­tiin saada tiloihin avaa­mal­la ik­ku­noi­ta, mutta koska koulu sijaitsee suh­teel­li­sen lähellä moot­to­ri­tie­tä, lii­ken­teen melu ärsytti. Vilkkaan lii­ken­teen vuoksi myös ul­koil­man laatu oli huono.

RATKAISU


Kaikkein tärkein hyöty on työntekijöiden ja opis­ke­li­joi­den terveys. Hen­ki­lös­töl­läm­me ei ole enää huonosta il­man­laa­dus­ta johtuvia ter­vey­son­gel­mia ja sai­ras­lo­mien määräkin on vähentynyt.

Ilmaa puhdistavat tuotteet


Tutustu koko ilmanpuhdistimien ja tupakointiasemien tuotevalikoimaamme, ja katso mikä sopii sinulle.

Päivitä yritystänne QleanAir Scandinavian kanssa!

Klikkaa nähdäksesi, miksi meidän kannattaisi toimia yhdessä »