Teollisuus

Ratkaisumme suojelee henkilökuntasi ohella myös prosessejasi. Älä anna huonon sisäilmanlaadun hidastaa liiketoimintaasi. Hanki QleanAir-ratkaisu, niin vältyt yleisiltä takaiskuilta ja säästät rahaa. Salli meidän auttaa sinua työskentelemään fiksummin, puhtaammin ja tehokkaammin.

Raskas teollisuus

Autonvalmistajien sekä metalli- ja konepajayritysten kaltaiset raskaan teollisuuden toimijat kohtaavat päivittäin heikon sisäilman luomia ongelmia. Yksi niistä on tupakoivien ja tupakoimattomien työntekijöiden keskinäinen huomiointi. Ongelmat voivat kasautua valtavaksi taakaksi, joka ylittää yrityksenne muutenkin lukuisat ja monimutkaiset haasteet. Tutustu ratkaisuihimme, jotka auttavat suojaamaan henkilöstöänne, tuotteitanne ja prosessejanne.

Tupakoinnin haasteet

Turvallisuushuolet

Ovia, joita ei tulisi avata, pidetään auki. Ihmiset tupakoivat paikoissa, joissa he eivät saisi tupakoida, mikä kyseenalaistaa paloturvalli­suuden, aiheuttaa tupakansavulle altistumista jne.

Työtehon heikkeneminen

Työntekijät ottavat tarpeettomia ja pidempiä taukoja, koska sallittuun tupakointitilaan kävelemiseen kuluu aikaa.

Epäterveelliset taukotilat

seat taukotilat ovat ei-säänneltyjä, saastuneita, haisevia sekä tupakansavun ja nikotiinin tahraamia. Ne eivät myöskään kannusta rentoutumaan eivätkä ympäristöinä houkuttele seurustelemaan.

Epämukavuus

Joko on tupakoitava sallituilla alueilla, tai toisessa ääripäässä on siedettävä ja passiivisesti hengi­tettävä vaarallista tupakan­savua. Toisin sanoen ei ole ”turvallista” jaettua taukotilaa, jossa sekä tupakoijat että tupakoimattomat voisivat pitää paussia ja seurustella keskenään.

Liiketoiminnan haasteet

Viranomaissääntely

Pakolliset ympäristösäännökset samoin kuin kestävä kehitys saattavat osoittautua teollisuus­yrityksille kalliiksi.

Tuotantoseisokit

Tuotannon ja ylläpitotoimien tasapainottaminen on suuri haaste: koneet tarvitsevat tukosten ja ylikuumenemisen vuoksi usein huoltoa, koska ne keräävät ilmasta pölyä, nokea sekä muita hiukkasia ja likaa.

Terveys ja turvallisuus

Useimmat nykyiset ilmanvaihtojärje­stelmät eivät puhdista ilmaa. Ne vain siirtävät hiukkasten kyllästämää ilmaa paikasta toiseen. Suurin osa saastune­esta ilmasta tulee rakennukseen ulko­puolelta, teollisuuden sivutuot­teena tai tavarankäsittely- ja lastausalueilta kantautuvat noen ja lian muodossa. Se heikentää sisäilmanlaatua, tehden työskentelystä ja hengittämisestä vaikeaa ja epäturvallista.

Tarpeettomat kustannukset

Rahan hukkaaminen energia­kustannuksiin, joiden syypäänä on huoneen lämpötilaa säätelevän ilmanvaihdon heikko toiminta (kuuma ilma katossa, kylmä ilma lattialla).

Meillä on sinulle ratkaisuja

QleanAir on kehittänyt juuri tarpeisiisi sopivan teknologian ja ratkaisut: ne pitävät käyttökustan­nukset alhaisina, helpottavat yrityksenne mukautumista tulevaisuuden haasteisiin sekä suojaavat henkilökuntaa, tuotteita ja prosesseja. Tutustu merkittäviin etuihin, joita kaltaisenne yritykset saavuttavat hyödyntämällä tupakointiasemiamme ja ilman­suodatusjärjestelmiämme. Ilmanpuhdistimemme poistavat ympäristöstään kaikentyyppisiä hiukkasia ja epäpuhtauksia, päästäen lävitseen ainoastaan puhdasta ilmaa. Saat lisää tietoja näistä ratkaisuista sekä niiden teknisistä tiedoista ja malleista tuotesivultamme.

Tupakointikoppiratkaisujemme edut

Tehokas tilankäyttö

Voit säästää tilaa käyttämällä erilaisia nykyaikaisesti muotoiltuja tupakointiasema­mallejamme. Tarvitset vain yhden pistorasian päästäksesi aloittamaan. Asemat ovat myös siirrettävissä, jos päätät tehdä tilamuutoksia.
Turvallinen
Tupakointiasemamme pyydystävät ja poistavat savun ja hajut niin, etteivät ne pääse leviämään ympäristöön. Tupakointi­asemat ovat myös palosuojattuja ja niissä hyödynnetään erityistä savukkeentumppien ja tuhkan käsittely- ja hävittämis­järjestelmää.
Mukavuus
Nyt sekä tupakoijat että tupakoimattomat voivat jakaa tauoillaan saman tilan ja seurustella keskenään.
Tehokkuus
Työntekijöiden ei tarvitse hukata arvokasta aikaa kävelemällä sallitulle alueelle tupakoimaan ja viettämään taukoaan. Pysyminen työskentelypisteen läheisyydessä = tehokkaampi työporukka.

Ilmanpuhdistusratkaisujemme edut

Varaudu tulevaisuuteen
Investoiminen patentoituihin ilmanpuhdistus- ja suodatus­järjestelmiimme auttaa sinua pysymään uusimpia, turvallisuutta ja toimintoja koskevia pakollisia säännöksiä edellä.
Terveellisempi työympäristö
Puhtaampi sisäilmaym­päristö edistää työntekij­öiden hyvinvointia ja tekee heistä tuottavampia, vähemmän poissaolopäiviä viettäviä tai allergioista ja ilmanlaadusta huo­maut­televia. Terveellinen työympäristö parantaa myös työntekijöiden lojaaliutta.
Alhaisemmat liiketoimintakulut
Älykäs ilmavirran ohjaus auttaa säätämään huoneeseen juuri sopivan lämpötilan, mikä vähentää lämmityskuluja sekä auttaa vakauttamaan eräitä valmistusprosesseja.
Virtaviivaistetut prosessit
Odottamattomat seisokit ja ennakoidun ylläpidon aikatauluun kuulumattomat huollot vähenevät eksponentiaalisesti. Koneenne toimivat puhtaammassa ympäristössä, missä ilman hiukkaset ja pöly aiheuttavat entistä vähemmän tukoksia.

Mitä meistä sanotaan


”Tuomme nyt tupakoijat ja tupakoimattomat takaisin yhteen.”


Horst Berndroth
Työnjohtaja ja yritysneuvoston jäsen, Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG (KMW),  Saksa 

YRITYS


Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG (KMW) on yritys, jonka päätoimiala on sähkön ja kaukolämmön tuotto.

HAASTE


Muutama vuosi sitten tupakointi kiellettiin kaikissa voimalaitoksen sisätiloissa. Tämä tarkoitti sitä, että oli etsittävä ratkaisu, joka sallisi henkilökunnalle mahdollisuuden tupakoida, mutta samalla suojaisi heidän tupakoimattomia kollegoitaan passiivisen tupakoinnin vaikutuksilta.

RATKAISU


Tupakointiaseman asennus valvomoon antoi tupakointimahdollisuuden henkilö­kunnalle, jolla ei ollut lupaa poistua valvomosta. On erityisen miellyttävää havaita, että myös tupakoimattomat menevät sinne nauttimaan kupillisen kahvia yhdessä tupakoijien kanssa, mikä tuo tupakoijat ja tupakoimattomat takaisin yhteen.

Täällä luomme lisäarvoa jo tänään

Ilmaa puhdistavat tuotteet


Tutustu koko ilmanpuhdistimien ja tupakointiasemien tuotevalikoimaamme, ja katso mikä on sinulle oikea.

Päivitä yritystänne QleanAir Scandinavian kanssa!

Klikkaa nähdäksesi, miksi meidän kannattaisi toimia yhdessä »