Pressmeddelanden

QleanAir – premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft.English  |  Swedish


Year:
2021
2021-11-11 08:00

QLEANAIR DELÅRSRAPPORT KV3 2021 - 104% TILLVÄXT I FACILITY SOLUTIONS. 29% ÖKNING AV ORDERINGÅNG TOTALT

”Fristående luftreningslösningar i produktkategorin Facility Solutions fortsätter att växa. Försäljningen ökade med 104 procent i kvartalet jämfört med föregående år och produktkategorin stod för 19 procent (10) av den totala omsättningen. Både den totala orderingången och försäljningen i kvartalet ökade jämfört med Q3 föregående år. Orderingången ökade med 29 procent och försäljningen ökade med 5 procent. Vi ökade vår installerade bas med 17 procent och volymen levererad renad luft ökade med 30 procent jämfört med föregående år. Den installerade basen driver våra återkommande intäkter som uppgick till 62 procent (62) av den totala omsättningen i kvartalet. Jag är mycket nöjd med ett vi fortsätter att växa Facility Solutions samtidigt som vi levererar en stark lönsamhet, med en EBIT marginal på 22,6 procent i kvartalet. ” kommenterar Christina Lindstedt, VD.
2021
2021-11-03 08:30

QleanAir levererade renad inomhusluft motsvarande 11,22 Avicii arenor per timme i slutet av tredje kvartalet

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft, ökade leveransen av ren inomhusluft till en volym motsvarande 11,22 (10,97) Globen Avicii Arena per timme under slutet av tredje kvartalet. Det motsvarar 4,89 (4,78) miljarder kubikmeter renad inomhusluft per månad vid utgången av tredje kvartalet jämfört med vid slutet av andra kvartalet.
2021
2021-11-01 15:00

Inbjudan till presentation av QleanAirs resultat för tredje kvartalet

QleanAir bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 11 november 2021 kl. 10.00. Bolagets VD, Christina Lindstedt, och CFO, Henrik Resmark, presenterar bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2021 på engelska.
2021
2021-08-31 15:00

QleanAir tecknar renrumskontrakt med life science-företaget CELLINK

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, tecknar renrumsavtal med CELLINK värt 7,6 MSEK. CELLINK är den globala marknadsledaren inom 3D bioprintning och biobläck.
2021
2021-08-26 08:30

QleanAir och BioLamina tecknar banbrytande renrumskontrakt

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, har tecknat avtal om ett renrum med BioLamina AB, ett svenskt bioteknikföretag. Ordern är QleanAirs största hittills med ett totalt värde på 12,4 MSEK.
2021
2021-08-16 08:45

QleanAir vinner ytterligare en stor affär inom kontorssegmentet i Tyskland

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, vinner ytterligare en stor order inom kontorssegmentet i Tyskland inom produktkategorin Facility solutions. Affären består av ett försäljningskontrakt på 60 fristående luftrenare till en av Tysklands mest kända charkuteriproducenter.
2021
2021-08-12 08:00

QLEANAIR DELÅRSRAPPORT KV2 2021 - 102% TILLVÄX I FACILITY SOLUTIONS. 28% TILLVÄXT I ORDER INTAKE

”Facility solutions fortsätter att växa, försäljningen ökade med 102 procent i kvartalet jämfört med föregående år och jag är stolt över att produktkategorin nu står för mer än 20 procent av vår totala omsättning, vilket är i linje med vår strategi. Den totala orderingången ökade med 28 procent jämfört med föregående år. Vi fortsätter att öka antalet installerade enheter med 17 procent och volym renad luft med 28% procent jämfört med föregående år. Den installerade basen driver våra återkommande intäkter som uppgick till 57 procent av den totala omsättningen i kvartalet. Under kvartalet upplevde vi delvis fortsatt nedstängdhet i våra marknader, men försäljningen utvecklas positivt jämfört med föregående kvartal. Jag är stolt över att vi fortsätter att leverera stark och stabil lönsamhet och en ökning av vårt kassaflöde (med 3,7%), trots ett exceptionellt starkt jämförelsekvartal 2020.” kommenterar Christina Lindstedt, VD.
2021
2021-08-09 12:00

Inbjudan till presentation av QleanAirs resultat för andra kvartalet - uppdaterad

QleanAir bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 12 augusti 2021 kl. 10.00. Bolagets VD, Christina Lindstedt, och CFO, Henrik Resmark, presenterar bolagets delårsrapport för första kvartalet 2021 på engelska.
2021
2021-08-05 16:20

QleanAir levererade renad inomhusluft motsvarande 10,97 Avicii arenor per timme i slutet av andra kvartalet

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft, ökade leveransen av ren inomhusluft till en volym motsvarande 10,97 (10,22) Avicii Arena per timme under slutet av andra kvartalet. Det motsvarar 4,78 (4,45) miljarder kubikmeter renad inomhusluft per månad vid utgången av andra kvartalet jämfört med vid slutet av första kvartalet.
2021
2021-08-05 15:10

Inbjudan till presentation av QleanAirs resultat för andra kvartalet

QleanAir bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 12 augusti 2021 kl. 10.00. Bolagets VD, Christina Lindstedt, och CFO, Henrik Resmark, presenterar bolagets delårsrapport för första kvartalet 2021 på engelska.
2021
2021-06-07 09:20

QleanAir förnyar kontrakt för sex renrum i USA

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, meddelar att man förnyar ett avtal om sex renrum inom en och samma sjukvårdsorganisation i USA.
2021
2021-05-12 15:00

Årsstämman har hållits i QleanAir Holding AB (publ)

Idag har årsstämman 2021 hållits i QleanAir Holding AB (publ) (”bolaget” eller ”QleanAir”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på bolagets webbplats, www.qleanair.com.
2021
2021-05-12 08:00

QLEANAIR DELÅRSRAPPORT KV1 2021 - 77% TILLVÄXT I FACILITY SOLUTIONS

”Orderingången ökade för andra kvartalet i rad, upp 25 procent i första kvartalet jämfört med föregående kvartal. Vi ökade antalet installerade enheter med 15 procent och volym renad luft med 22 procent jämfört med föregående år. Den installerade basen driver våra återkommande intäkter som uppgick till 59% av den totala omsättningen i kvartalet. Både orderingång och försäljning fortsätter att utvecklas positivt jämfört med föregående kvartal, vilket vi ser som ett styrkebesked i tider då vi fortsatt upplevt en hög grad av nedstängning i våra marknader på grund av coronapandemin. Jag är nöjd över att vi i första kvartalet ökade intäkterna inom vårt område Facility solutions med 77 procent jämfört med föregående år. Detta som ett resultat av den ökning i efterfrågan vi såg under fjärde kvartalet 2020 och fortsatt in i 2021. Vi är stolta över att vi har möjlighet att vara med och skapa hälsosamma arbetsmiljöer där det behövs som mest under corona”, kommenterar Christina Lindstedt, VD.
2021
2021-05-11 08:30

QleanAir bryter ny mark inom kontorssegmentet i Tyskland

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, vinner de första ordrarna för Facility solutions inom kontorssegmentet i Tyskland. Beställningarna består av 65 fristående luftrenare på 12 månaders hyreskontrakt till statskontoret i Berlin.
2021
2021-05-06 08:30

QleanAir vinner sin första betydande order inom vårdsegmentet i Frankrike

Beställningen består av 20 fristående luftrenare för ett privat sjukhus i södra Frankrike. Detta är den första stora ordern från sjukvårdssektorn i Frankrike inom Facility solutions.
2021
2021-05-03 14:00

Inbjudan till presentation av QleanAirs resultat för första kvartalet

QleanAir bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 12 maj 2021 kl. 9.00. Bolagets VD, Christina Lindstedt, och CFO, Henrik Resmark, presenterar bolagets delårsrapport för första kvartalet 2021 på engelska.
2021
2021-04-28 08:30

QleanAir levererade renad inomhusluft motsvarande 10,22 Globen per timme i slutet av första kvartalet

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft, ökade leveransen av ren inomhusluft till en volym motsvarande 10,22 (9,77) Ericsson Globe Arena per timme under slutet av första kvartalet. Det motsvarar 4,45 (4,26) miljarder m³ renad inomhusluft per månad vid utgången av första kvartalet 2021 jämfört med vid utgången av 2020.
2021
2021-04-12 08:00

ÄGARFÖRÄNDRING – QEVIRP 41 LTD FRÅN 40,6% TILL 23,6%

QleanAir har fått information om att Qevirp 41 Ltd har minskat sitt ägande i bolaget. Denna minskning medför att Qevirp 41 Ltd kontrollerar 3 512 359 aktier motsvarande 23,6 % av det totala antalet aktierna och rösterna i bolaget (23,3% efter full utspädning).
2021
2021-04-09 11:00

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QLEANAIR HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i QleanAir Holding AB (publ), org.nr 556879-4548, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021 klockan 10.00. Årsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning (se nedan för mer information).
2021
2021-02-26 10:30

QleanAir tillkännager en tredje stor order från skolsektorn i Tyskland

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, tillkännager en tredje stor order på HEPA 14 luftreningsenheter från skolbranschen i Tyskland, värd cirka 365 TEUR.
2021
2021-02-23 08:30

QleanAir vinner order på 4,3 miljoner kronor för renrum i Sverige

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, får en order på ett renrum från företag i anslutning till Nya Karolinska i Huddinge, Stockholm. Ordervärdet uppgår till 4,3 miljoner kronor och installationen kommer att påbörjas i andra kvartalet och slutförs under tredje kvartalet. Det är en produktförsäljning med ett tre-årigt serviceavtal.
2021
2021-02-18 08:30

FLAGGNINGSMEDDELANDE - BANKINVEST 10,97%

QleanAir har fått information om att danska Bankinvest fonder nu äger totalt 1 629 903 aktier i QleanAir motsvarande 10,97 procent av aktier och röster i bolaget (10,81 procent efter full utspädning).
2021
2021-02-15 08:00

QLEANAIR FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

”Vi fortsätter att öka antalet installerade enheter under fjärde kvartalet och vi ökar andelen återkommande intäkter. För helåret uppgick de återkommande intäkterna till 259 (191) Mkr motsvarande 52% av omsättningen och en ökning på 35%. Det ger oss en bra visibilitet av framtida intäkter 2021. Försäljning och orderingång påverkades fortsatt negativt av Corona under fjärde kvartalet 2020 jämfört med fjärde kvartalet 2019. Dock såg vi en ökad orderingång och försäljning fjärde kvartalet 2020 jämfört med tredje kvartalet 2020. Vi levererar höga marginaler och EBIT-marginalen för fjärde kvartalet landade på 19,3% (15,6%). Jag är mycket nöjd över att vi i fjärde kvartalet fått banbrytande ordrar i våra två nyaste produktkategorier; Facility Solutions och Room Solutions och att vi haft möjlighet att vara med och skapa hälsosamma arbetsmiljöer där det behövts som mest under Corona”, kommenterar Christina Lindstedt, VD
2021
2021-02-05 15:50

QleanAir tillkännager ytterligare en stor order från skolsektorn i Tyskland

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, tillkännager ytterligare en stor order från skolsektorn i Tyskland. Detta är den andra stora ordern för HEPA 14 luftrenare från samma skoldistrikt, värt cirka 4,9 MSEK.
2021
2021-02-02 16:00

QleanAir levererade renad inomhusluft motsvarande 9,77 Globen per timme vid utgången av 2020

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft, ökade leveransen av ren inomhusluft till en volym motsvarande 9,77 (8,65) Ericsson Globe Arena per timme eller 4,26 (3,77) miljarder m3 renad inomhusluft per månad vid utgången av 2020 jämfört med vid utgången av 2019.
2021
2021-02-02 14:00

Inbjudan till presentation av QleanAirs resultat för fjärde kvartalet och helåret 2020

QleanAir bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 15 februari 2021 kl. 10.00. Bolagets VD, Christina Lindstedt, och CFO, Henrik Resmark, presenterar bolagets delårsrapport för fjärde kvartalet och helåret 2020 på engelska.
2021
2021-01-15 09:05

QleanAir vinner första betydande order för nya FS 30 i Japan

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av nischade lösningar för ren inomhusluft, tillkännager en första betydande order på den japanska marknaden för den nyligen lanserade FS 30 HEPA.
2020
2020-12-30 13:45

QleanAir vinner den hittills största ordern för renrum i USA

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av nischade lösningar för rening av inomhusluft, tillkännager en order för ett nytt renrum till ett framstående amerikanskt universitetssjukhussystem. Ordern är företagets hittills största inom produktkategorin Room Solutions till ett totalt värde av USD 989 000. Dessutom har ett serviceavtal för tre år tecknats. Det nya renrummet är planerat att börja implementeras under Q1 2021.
2020
2020-12-22 08:30

QleanAir vinner en tredje order från Karolinska Universitetssjukhuset

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av nischade lösningar för rening av inomhusluft, har fått en tredje order från Karolinska Universitetssjukhuset. Som tidigare meddelats inleddes under utbrottet av coronapandemin ett nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge när det gäller att skydda personalen på intensivvårdsavdelningen. I början på december förnyades samarbetet med en andra order, och under fredagen lades den tredje ordern.
2020
2020-12-21 10:48

QleanAir vinner första ordern från vårdsektorn i Tyskland

QleanAir Holding AB (publ), den nischade premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, tillkännager sin första beställning från sjukvårdssektorn i Tyskland. Sjukhuset i regionen Hersfeld-Rotenburg kommer att använda luftrenarna på intensivvårdsavdelningen för att skydda personalen från virus, bakterier och andra farliga partiklar i luften.
2020
2020-12-14 08:30

QleanAir meddelar att Karolinska Universitetssjukhuset väljer fristående luftrenare med HEPA 14-filter för att skydda medarbetare

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft, meddelar att samarbetet med Karolinska Universitetssjukhuset är förnyat. Under vårens utbrott av coronapandemin inleddes ett nära samarbete på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge när det gäller att skydda personalen på intensivvårdsavdelningen. I december levereras ytterligare enheter av fristående luftrenare med HEPA 14-filter.
2020
2020-12-10 16:40

QleanAir vinner sin första stora order från skolsektorn i Tyskland

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för ren inomhusluft, tillkännager sin första stora order från skolsektorn i Tyskland. Ordern på HEPA-14-luftrenare till ett värde av cirka 5 MSEK, är avsedd för ett skolområde i Rhein-Main-Gebiet.
2020
2020-11-12 08:00

QLEANAIR DELÅRSRAPPORT KV 3 2020 - ÖKADE ÅTERKOMMANDE INTÄKTER OCH STABILA MARGINALER TROTS PÅVERKAN AV CORONA PÅ OMSÄTTNING OCH ORDERINGÅNG

”Jag är nöjd med att vi under tuffa omständigheter levererar stabila marginaler, en stark ökning av återkommande intäkter och en högre nettovinst. Samtliga QleanAirs marknader och produktområden påverkades negativt av pandemin under tredje kvartalet. Orderingång och omsättning var lägre. Vi såg emellertid en upphämtning av omsättningen under den senare delen av kvartalet och omsättningen i september 2020 låg i linje med september månad 2019” kommenterar Christina Lindstedt, VD.
2020
2020-11-10 08:30

QleanAir lanserar ny tyst luftrenare för kontor och offentliga miljöer för att förbättra inomhusluft i corona-tider

QleanAir Holding AB (publ) premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft, meddelar att som ett resultat av covid-19, och ett kraftigt ökat behov av luftrenare, lanserar bolaget en lösning speciellt framtagen för att rena luft i kontor och offentliga miljöer. Den nya luftrenaren ska förse miljöer såsom klassrum, kontor, vård och hotell med god luftkvalitet.
2020
2020-11-02 14:00

Inbjudan till presentation av QleanAirs resultat för tredje kvartalet 2020

QleanAir bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 12 november 2020 kl. 10.00. Bolagets VD, Christina Lindstedt, och CFO, Henrik Resmark, presenterar bolagets delårsrapport för tredje kvartalet och första nio månaderna 2020 på engelska.
2020
2020-10-27 13:30

QleanAir levererade renad inomhusluft i volym motsvarande 8,65 (7,73) Ericsson Globe Arena per timme vid utgången tredje kvartalet 2020

QleanAir Holding AB (publ) premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft, ökade leveransen av ren inomhusluft till en volym motsvarande 8,65 (7,73) Ericsson Globe Arena per timme eller 3,77 (3,37) miljarder m3 renad inomhusluft per månad vid utgången av tredje kvartalet 2020 jämfört med utgången av tredje kvartalet 2019.
2020
2020-10-15 14:30

Kraftfullhet är ledordet när QleanAir lanserar ny luftrenare för större industrier

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft, utökar sin produktportfölj genom att lansera sin mest kraftfulla luftrenare hittills. Nya QleanAir FS 90 ska hjälpa stora industrier att skydda såväl produkter som personal, samtidigt som den ska reducera antalet onödiga produktionsstopp genom att kontinuerligt leverera ren luft i stor skala.
2020
2020-09-29 08:30

QleanAir vinner tilldelning av ramavtal med PostNord avseende luftrenare i logistiklokaler

QleanAir Holding AB (publ), premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft, vinner tilldelning av ramavtal med PostNord avseende luftrenare i logistiklokaler. Ramavtalet löper under tre år (2020-09-15—2023-07-15) med option på årsvis förlängning om ytterligare fem år, dvs. totalt åtta år.
2020
2020-08-31 08:30

Christina Lindstedt utses till VD för QleanAir och efterträder Andreas Göth den 31 augusti 2020

Andreas Göth, som varit VD för QleanAir sedan 2018 och dessförinnan vice VD, COO och CFO från 2001, lämnar VD-rollen på eget initiativ. Han kommer att övergå i en rådgivande roll från den 31 augusti 2020. Styrelsen i QleanAir har utsett Christina Lindstedt, idag vice VD och COO i bolaget, till ny VD i QleanAir Holding AB fr.o.m. den 31 augusti 2020.
2020
2020-08-19 08:00

QLEANAIR DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2, 2020 - STARK TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET

”QleanAir har en stark marknadsposition inom luftrening av inomhusluft och redovisade en stark och lönsam tillväxt under andra kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 26 procent till 137,0 (108,9) Mkr, den organiska tillväxten var 24 procent. EBITDA-marginalen ökade till 23,6 (23,0) procent vilket resulterade i att EBITDA-resultatet ökade med 29 procent till 32,4 (25,1) Mkr. Kassaflödet ökade till 34,9 Mkr (20,2) i kvartalet. Orderingången påverkades av pandemin och minskade med 29 procent till 62,4 (87,6) Mkr. Vår ökande andel av återkommande intäkter ger oss en bra motståndskraft i tider av svårare marknadsförutsättningar. Vi levererar ytterligare ett starkt kvartal för Cabin Solutions i Japan och vi fortsätter våra satsningar på Facility Solutions och Room Solutions. Under andra kvartalet lanserade vi en produkt anpassad för livsmedelssektorn.” kommenterar Andreas Göth, VD.
2020
2020-08-19 07:55

QleanAir uppdaterar finansiell kalender för 2020 och 2021

QleanAir Holding AB (publ) premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft, uppdaterar den finansiella kalender för 2020 och meddelar rapporttillfällen för 2021.
2020
2020-07-16 14:01

Inbjudan till presentation av QleanAirs resultat för andra kvartalet 2020

QleanAir bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 19 augusti 2020 kl. 9.00. Bolagets VD, Andreas Göth, och CFO, Henrik Resmark, presenterar bolagets delårsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2020 på engelska. Presentationen kan följas via telefon eller på webben och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.
2020
2020-07-16 14:00

QleanAir levererade renad inomhusluft i volym motsvarande 8,60 Ericsson Globe Arena vid utgången första halvåret 2020

QleanAir Holding AB (publ) premiumleverantören av lösningar för rening av inomhusluft, ökade leveransen av ren inomhusluft till en volym motsvarande 8,60 Ericsson Globe Arena per vecka eller 3,75 miljarder m3 renad inomhusluft per månad.
2020
2020-06-26 11:10

Extra bolagsstämma har hållits i QleanAir Holding AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i QleanAir Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”QleanAir”) idag den 26 juni 2020 fattades följande beslut i enlighet med det förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.qleanair.com.
2020
2020-06-10 10:00

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QLEANAIR HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i QleanAir Holding AB (publ), org.nr 556879-4548, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 26 juni 2020 klockan 10.00 i bolagets lokaler på adress Torggatan 13 i Solna. Inregistrering till stämman påbörjas 30 minuter i förväg.
2020
2020-06-01 08:50

Styrelsen har beslutat att omarbeta förslaget till incitamentsprogram

Styrelsen i QleanAir har beslutat att omarbeta förslaget till incitamentsprogram för lednings- och nyckelpersoner.
2020
2020-05-13 11:15

Årsstämman har hållits i QleanAir Holding AB (publ)

Idag har årsstämman 2020 hållits i QleanAir Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”QleanAir”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.qleanair.com).
2020
2020-05-13 08:00

DELÅRSRAPPORT - FÖRSTA KVARTALET 2020

Januari – mars 2020 i sammandrag