Facility Solutions

QleanAir Scandinavia leverer produkter og løsninger til luftrensning i eksisterende faciliteter ved at fjerne urenheder i luften eller opfange dem ved kilden. Typiske anvendelses­områder er venteværelser og infektions­afdelinger på hospitaler, rygerum, kontorer, offentlige bygninger, produktionsindustri og lager-/logistik.QleanSafe er en luftrenser, der er udviklet specielt til at tackle de store ud­ford­ringer ved høj­risiko­infektioner i det moderne sundheds­væsen. Ekstra høje krav til ren­hed kræver, at der kombi­neres med kraf­tig luft­til­førsel. Samtidig skal der tages højde for patienternes vel­be­find­ende. De skal have mulighed for at hvile og sove, og derfor skal luft­rensning foregå på et så umærkeligt lyd­niveau som muligt.


Renser luften uden at forstyrre patienterne, når de sover
QleanAir Scandinavia har udviklet QleanSafe luft­renseren specielt til at opfylde de strengere krav til luft­rensning og luft­cirkula­tion ved et lydniveau, hvor patienter kan sove.

På en hospitals­afdeling i gennem­snits­størrelse renser QleanSafe luften med et lydniveau på under 30 dBA. Det er usæd­vanligt lavt og svarer til støjsvage akti­vi­teter, som f.eks. hvisken eller svag vind.


HEPA-filterrensning med stor kapacitet
Hepa H14-filtret i QleanSafe opretholder en ekstra høj luft­rensnings­grad, og luft­renseren over­holder de strengeste krav i sund­heds­sektoren. Den har desuden en meget stor luft­cirkulations­kapacitet i for­skellige drift­stilstande (standby, normal, forhøjet og turbo) til at holde den rette balance mellem lufttilførsel og støjniveau.

Enhedens udvendige flader er fremstillet af hårde, uorganiske materialer til nem ren­gøring.


Fleksibel, flytbar luft­renser
QleanSafe er en flytbar enhed, der kan anvendes både fritstående og i faste installa­tioner på hospitals­afdelinger. Ved ændrede plejebehov kan luft­rens­eren flyttes og anvendes andre steder med eller uden til­slutning til luft­kanaler.

Service på enheden foretages nemt via frontpanelet.LUFTRENSERE TIL SÆRLIGE BEHANDLINGSSTUER


QleanSafe


TEKNISKE SPECIFIKATIONER


 Model  QleanSafe™
 Materiale  Primært uorganiske materialer med hårde udvendige flader, der er nemme at rengøre
 Mål:
 Bredde
 Højde
 Dybde

 1100 mm
 1800 mm
 700 mm
 Kapacitet:
 Lufttilførsel
 Systemvirkningsgrad, partikelstørrelse 0,3–0,5 µm
 
 438–1861 m3 / time
 >99 % af MPPS (mest penetrerende partikelstørrelse)

Teknologien bag løsningen

1  INDSUGNINGSLUFT – Opfanger uønskede stoffer i indeluften

Et lugt- og partikelfrit indendørs miljø kan kun opnås, hvis gas og partikler fanges, før de kan spredes til omgivelserne. Det opnås ved, at kraftige luft­strømme fører luft­for­urenende stoffer ind i luft­renserens udskillelses­filtre.


2  UDSKILLELSE – Filtrering af skadelige gasser og partikler

Ved rensning af luften er det vigtigt også at få fjernet de aller­mindste partikler. Vores patent­beskyttede filter absorberer gasser og fjerner partikler i luften. Med regelmæssig vedlige­holdelse og skift/rensning af filtre kan denne effektive filtreringsgrad garanteres over tid.


3  UDSUGNINGSLUFT – Der sendes ren luft ud i atmosfæren igen

Når luften er renset for alle skadelige gasser og partikler, tilbageføres den rene luft til lokalet. Luften renses også, når luftrenseren er på standby; den fungerer helt uafhængigt af ventilationen.

Her gør vi en forskel i dag

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »