Larger air cleaners

With over 25 years of experience of cleaning air in indoor environments, we have used our expertise and customer knowledge to develop an assortment of powerful, stand-alone air cleaners that create healthy air quality for people, products, and processes.

In many indoor environments, the capacity and efficiency of the installed ventilation system is not sufficient to maintain good and healthy air quality. Airborne pollutants and high particle levels can have a negative effect on people, products and processes. Freestanding air cleaning solutions are a cost and energy efficient addition to complement the existing ventilation system.

Our range of larger air cleaners consists of four powerful and efficient air cleaning solutions, where each unit is configured with the filter and accessories that are optimal for your needs.

All QleanAir air cleaners have mechanical filtration, automatic air flow control and regular service. This ensures constant air flow and efficiency over time.

FS 70 – a flexible air cleaner with a wide range of applications
Suitable for dusty industrial and warehouse environments, as well as for offices and public operations. Can be used to clean air in premises as well as to provide processes with filtered air. QleanAir's best-selling air purifier with a large customer base across Europe.

FS 70 FG (Food Grade) – for the beverage and food industry
This uses the same filtration technology as FS 70 but with design and details adapted to the hygiene requirements in the food industry. Stainless steel chassis, food-grade seals and gaskets, as well as smooth and rounded edges.

FS 70 HEPA – air purification in hospitals and care environments
FS 70 with HEPA 14 filters - the filter class commonly used to filter out bacteria, viruses and other airborne contaminants in sensitive medical environments. Mainly aimed at health care environments with high standards of cleanliness, mobility and low noise levels, but also suitable for other businesses in need of HEPA-filtered air.

FS 90 – an extra powerful air cleaner for large spaces
The FS 90 is one of the most powerful air cleaners on the market, with an air flow of up to 10,000 m3/hour. Suitable for large halls and spaces, e.g. warehouses, logistics centers, distribution centers, production facilities and other similar industrial environments. Also available in a roof-hung version.


Are you unsure of what solution suits your business? Contact us and we will guide you to the best solution for your needs.

Choose which air cleaner suit your needs

QLEANAIR FS 70


An efficient air cleaner with a wide range of applications


I virksomheder og institutioner er kapaciteten og effektiviteten af den installerede ventilation ofte ikke nok til at opretholde et godt og sundt indeklima. Støv og skadelige partikler, der findes på stedet eller kommer ind udefra, kan have en negativ indvirkning på personale, produkter og processer.

Forbedring af medarbejdernes sundhed og produktivitet
Dårlig luftkvalitet har en negativ indvirkning på personalets sundhed og deres evne til at udføre deres arbejde. I dag er der stor fokus på kvaliteten og de sundhedsmæssige aspekter af det, vi spiser og drikker. Hos QleanAir Scandinavia mener vi, at dette også burde være tilfældet for den luft, vi indånder. På en gennemsnitlig dag tilbringer en person typisk 80–90% af sin tid indendørs, indtager et kilo mad, to-tre kilo væske og indånder 20–30 kilo luft. Kort sagt har den luft, vi indånder indendørs, en stor indvirkning på vores velbefindende og vores ydeevne.

Beskyttende produkter
At holde produkterne rene er meget vigtigt i mange af vor tids moderne industrier, da luftbårne partikler, støv, pulverstoffer, bakterier, svampesporer og vira kan fordærve produkterne, forringe kvaliteten og gå hårdt ud over virksomhedens profit.  

Beskyttelse af drift og aktiviteter

Høje vedligeholdelsesomkostninger i produktionen på grund af tilstoppede sensorer, køleenheder, skabe til elektriskudstyr og testudstyr samt et forøget slid på maskiner på grund af luftbårne partikler. Støv og pulverstoffer er forstyrrelser i virksomhedens drift og aktiviteter, der kan minimeres betydeligt med implementeringen af vores løsninger.


Typiske fordele ved et luftrensningsanlæg


Sundere
arbejdsmiljø

Mindre
rengøring

Færre/kortere forstyrrelser i produktionen

Højere produktkvalitet
– færre defekte produkterLavere
varmeudgifterLavere vedligeholdelses­omkostninger

LUFTRENSER TIL STØRRE OMRÅDER


Luftrenseren QleanAir FS 70 er en fleksibel enhed med en bred vifte af applikationer. Den passer godt til støvede industrier og lagerbygningerne såvel som til både små og store lokaler med høje krav til renhed, såsom fødevareindustrien og Medtech-produktion. QleanAir FS 70 fanger og renser luften fra partikler og gasser med et brugerdefineret filtreringssystem, før ren luft sendes tilbage til omgivelsen eller målretter den mod et bestemt område.Designet kan tilpasses, så det imødekommer forskellige udfordringer

De steder, hvor FS 70 typisk bliver brugt, er logistikvirksomheder, lagerbygninger, fabrikshaller, fødevareindustrien, hospitaler og andre miljøer med høje krav til luftkvaliteten. 

Anlægget kan udstyres med en lang række forskellige filterkonstruktioner, der er skræddersyet til dine udfordringer og behov, og kan fås med en bred vifte af udstyr/tilbehør til distributionen af luft såsom rørbøjninger, rørledninger og luftspredere i stof.


TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Model QleanAir FS 70 Stainless QleanAir FS 70 Grey
Materiale Rustfrit stål  Pulverlakeret stål 
Mål:
Bredde
Højde / Højde på hjul 
Dybde

692 mm
1527 / 1652 mm
580 / 630 mm

692 mm
1527 / 1652 mm
580 / 630 / 775 mm
Vægt 90 kg 110 kg
Kapacitet:
Luftgennemstrømning

0–4000 m3/ time
Andet:
Hastighedsregulering: Flere strømniveauer / Automatisk regulering af luftgennemstrømning
 
Glidende / 3 indstillinger

Teknologien bag løsningen


INSUG – fanger forureninger

Indtaget på QleanAir FS 70 er strategisk placeret på forsiden af enheden for at maksimere indsugningsvolumen. Indtaget er af sikkerhedsmæssige grunde beskyttet af et gitter.


FILTRATION – adskillelse af partikler og forurenende stoffer

Gennem vores filtreringsteknologi bliver skadelige partikler og luftbårne forurenende stoffer effektivt indfanget og fjernet fra luften i flere faser, med et sæt mekaniske filtre, der er skræddersyet til dine unikke behov. Ved installation sikrer vi, at vi lever op til vores løfter gennem vores livslange funktionsgaranti.


UDGANG – ren luft returneres til miljøet

Efter at luften er blevet renset for luftbårne partikler og forurenende stoffer, sendes den tilbage i rummet gennem udblæsningerne, som er tilpasselige til at skabe optimal cirkulation eller distribuere ren luft til et bestemt område.

EKSTRAUDSTYR / TILBEHØR
Ved at vælge rørsystemer/luftspredere i stof kan du specifikt målrette, hvilke områder der skal have den rene luft og dermed skabe en væsentlig forbedring af bestemte arbejds­områder, hvilket medvirker til beskyttelsen af dine med­arbejdere, produkter og aktiviteter. I forhold til sund­heden kan man ved at installere disse effektive rørsystemer hen over folks arbejds­stationer sikre, at der bliver sendt ren luft mod næsen og munden, samtidig med at den urene luft bliver presset ned mod gulvet, hvor den kan blive opfanget af QleanAir FS 70 luftrenserne.

Andre fordele ved at have luftspredere i stof er, at de er antimikrobielle, antistatiske, flamme­hæmmende og giver en stor luft­cirkula­tion ved lav hastighed, hvilket gør, at det er behageligt for medarbejderne.Funktionel og konvertibel til din virksomhed

Nylonfilter


Præ-partikelfilter


Beskyttelse mod gnister


Pocket filter


Snoet rørsystem


Deep


Her gør vi en forskel i dag

Share this page

QleanAir Scandinavia
Arnold Nielsens Boulevard 60 st
2650 Hvidovre
Tfn: 70261127
info@qleanair.dk

Copyright 1995-2020
QleanAir Scandinavia
All rights reserved.

This site uses cookies