Facility Solutions

QleanAir Scandinavia leverer produkter og løsninger til luftrensning i eksisterende faciliteter ved at fjerne urenheder i luften eller opfange dem ved kilden. Typiske anvendelses­områder er venteværelser og infektions­afdelinger på hospitaler, rygerum, kontorer, offentlige bygninger, produktionsindustri og lager-/logistik.I virksomheder og institutioner er kapaciteten og effektiviteten af den installerede ventilation ofte ikke nok til at opretholde et godt og sundt indeklima. Støv og skadelige partikler, der findes på stedet eller kommer ind udefra, kan have en negativ indvirkning på personale, produkter og processer.

Forbedring af medarbejdernes sundhed og produktivitet
Dårlig luftkvalitet har en negativ indvirkning på personalets sundhed og deres evne til at udføre deres arbejde. I dag er der stor fokus på kvaliteten og de sundhedsmæssige aspekter af det, vi spiser og drikker. Hos QleanAir Scandinavia mener vi, at dette også burde være tilfældet for den luft, vi indånder. På en gennemsnitlig dag tilbringer en person typisk 80–90% af sin tid indendørs, indtager et kilo mad, to-tre kilo væske og indånder 20–30 kilo luft. Kort sagt har den luft, vi indånder indendørs, en stor indvirkning på vores velbefindende og vores ydeevne.

Beskyttende produkter
At holde produkterne rene er meget vigtigt i mange af vor tids moderne industrier, da luftbårne partikler, støv, pulverstoffer, bakterier, svampesporer og vira kan fordærve produkterne, forringe kvaliteten og gå hårdt ud over virksomhedens profit. 

Beskyttelse af drift og aktiviteter
Høje vedligeholdelsesomkostninger i produktionen på grund af tilstoppede sensorer, køleenheder, skabe til elektriskudstyr og testudstyr samt et forøget slid på maskiner på grund af luftbårne partikler. Støv og pulverstoffer er forstyrrelser i virksomhedens drift og aktiviteter, der kan minimeres betydeligt med implementeringen af vores løsninger.


Typiske fordele ved et luftrensningsanlæg


Sundere
arbejdsmiljø

Mindre
rengøring

Færre/kortere forstyrrelser i produktionen

Højere produktkvalitet
– færre defekte produkterLavere
varmeudgifterLavere vedligeholdelses­omkostninger

LUFTRENSER TIL STØRRE OMRÅDER


Luftrenseren QleanAir FS 70 er en fleksibel enhed med en bred vifte af applikationer. Den passer godt til støvede industrier og lagerbygningerne såvel som til både små og store lokaler med høje krav til renhed, såsom fødevareindustrien og Medtech-produktion. QleanAir FS 70 fanger og renser luften fra partikler og gasser med et brugerdefineret filtreringssystem, før ren luft sendes tilbage til omgivelsen eller målretter den mod et bestemt område.Designet kan tilpasses, så det imødekommer forskellige udfordringer

De steder, hvor FS 70 typisk bliver brugt, er logistikvirksomheder, lagerbygninger, fabrikshaller, fødevareindustrien, hospitaler og andre miljøer med høje krav til luftkvaliteten.

Anlægget kan udstyres med en lang række forskellige filterkonstruktioner, der er skræddersyet til dine udfordringer og behov, og kan fås med en bred vifte af udstyr/tilbehør til distributionen af luft såsom rørbøjninger, rørledninger og luftspredere i stof.


TEKNISKE SPECIFIKATIONER


 Model QleanAir FS 70 Stainless QleanAir FS 70 Grey
Materiale Rustfrit stål Pulverlakeret stål
Mål:1
Bredde
Højde / Højde på hjul 
Dybde

692 mm
1527 / 1652 mm
580 / 630 mm

692 mm
1527 / 1652 mm
580 / 630 / 775 mm
Vægt 90 kg 110 kg
Kapacitet:
Luftgennemstrømning

0–4000 m/ time
Andet:
Hastighedsregulering: Flere strømniveauer / Automatisk regulering af luftgennemstrømning
 
Glidende / 3 indstillinger

 1) Dimensioner gælder for standardmodellen

Teknologien bag løsningen


1  INSUG – fanger forureninger

Indtaget på QleanAir FS 70 er strategisk placeret på forsiden af enheden for at maksimere indsugningsvolumen. Indtaget er af sikkerhedsmæssige grunde beskyttet af et gitter.


2  FILTRATION – adskillelse af partikler og forurenende stoffer

Gennem vores filtreringsteknologi bliver skadelige partikler og luftbårne forurenende stoffer effektivt indfanget og fjernet fra luften i flere faser, med et sæt mekaniske filtre, der er skræddersyet til dine unikke behov. Ved installation sikrer vi, at vi lever op til vores løfter gennem vores livslange funktionsgaranti.


3  UDGANG – ren luft returneres til miljøet

Efter at luften er blevet renset for luftbårne partikler og forurenende stoffer, sendes den tilbage i rummet gennem udblæsningerne, som er tilpasselige til at skabe optimal cirkulation eller distribuere ren luft til et bestemt område.

EKSTRAUDSTYR / TILBEHØR


QleanAir FS 70 – Tilpasses til dine omgivelserVed at vælge rørsystemer/luftspredere i stof kan du specifikt målrette, hvilke områder der skal have den rene luft og dermed skabe en væsentlig forbedring af bestemte arbejds­områder, hvilket medvirker til beskyttelsen af dine med­arbejdere, produkter og aktiviteter. I forhold til sund­heden kan man ved at installere disse effektive rørsystemer hen over folks arbejds­stationer sikre, at der bliver sendt ren luft mod næsen og munden, samtidig med at den urene luft bliver presset ned mod gulvet, hvor den kan blive opfanget af QleanAir FS 70 luftrenserne.

Andre fordele ved at have luftspredere i stof er, at de er antimikrobielle, antistatiske, flamme­hæmmende og giver en stor luft­cirkula­tion ved lav hastighed, hvilket gør, at det er behageligt for medarbejderne.Funktionel og konvertibel til din virksomhed

Nylonfilter


Præ-partikelfilter


Pocket filter


Beskyttelse mod gnister


Snoet rørsystem


Deep


Her gør vi en forskel i dag

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »