Facility Solutions

QleanAir Scandinavia leverer produkter og løsninger til luftrensning i eksisterende faciliteter ved at fjerne urenheder i luften eller opfange dem ved kilden. Typiske anvendelses­områder er venteværelser og infektions­afdelinger på hospitaler, rygerum, kontorer, offentlige bygninger, produktionsindustri og lager-/logistik.I erhvervsfaciliteter er kapaciteten i den installerede ventilation og effek­tivi­tet­en heraf oftest ikke er til­strækkelig til at opretholde en god og sund inde­luft­kvalitet. Støv og skadelige partikler, som opstår inden­dørs eller trænger ind udefra, kan påvirke med­arbejd­ere, produkter og processer negativt.

Forbedring af personalets sundheds­tilstand og produktivitet
I dag er der stort fokus på kvaliteten og det sund­heds­mæssige indhold af, hvad vi spiser og drikker. Hos QleanAir Scandinavia mener vi, at det også bør gælde den luft, vi indånder. I løbet af en gennemsnitlig dag opholder en person sig typisk 80% af tiden indendørs, indtager 1 kg føde­varer og 2–3 kg væske og indånder 20–30 kg luft. Dårlig luftkvalitet påvirker med­arbejder­nes sundhed og arbejdsevne.

Mere attraktive produkter og service­ydelser
Et renere arbejdsmiljø i hele virk­somheden, hvor for­urenet luft, støv og skade­lige partikler fjer­nes, kan desuden påvirke salget positivt. Derved kan service­virk­som­heder, som f.eks. hoteller, fitnesscentre og butikker, med et rent inde­luft­miljø eventuelt virke mere attraktive for kunder og dermed, i nogle sammen­­hænge, skille sig ud på markedet.

Lavere omkostninger til varme og vedligeholdelse
Med ren luft opnås optimal ventilation, og varme­ud­gifterne reduceres. Færre luftbårne partikler giver mindre slitage på maskiner og udstyr, så eftersyn og vedligeholdelse kan holdes på et mini­mum. Ren luft øger ganske enkelt virk­somhedens indtjening. År efter år.LUFTRENSER TIL STØRRE AREALER


QleanAir FS 70


Luftrenser model QleanAir FS 70 opfanger og renser luften med et højteknologisk filtreringssystem, inden luften recirkuleres og sendes ud i atmosfæren igen. Ved at anvende retningsbestemt luftafgivelse kan luften fordeles og recirkuleres til gavn for indeklimaet.

QleanAir FS 70 er et fleksibelt produkt, som nemt kan tilpasses kundens specifikke behov og skaleres til en skræddersyet renluftsløsning. QleanAir FS 70 leveres med funktionsgaranti i produktets levetid. Vi garanterer, at produktet vil fungere hver dag i hele sin levetid.

Anvendelsesområder
QleanAir FS 70 er konstrueret til brug i forurenede miljøer og større rum. Typiske anvendelsesområder er bl.a. logistikvirksomheder, lagerbygninger, produktionsanlæg, kontorer, offentlige bygninger, hospitaler og andre miljøer, hvor der stilles høje krav til ren luft.TEKNISKE SPECIFIKATIONER


 Model QleanAir FS 70
 Materiale Rustfrit stål, standard
 Mål:
 Bredde
 Højde / Højde på hjul 
 Dybde

 692 mm
 1527 / 1652 mm
 580 mm
 Kapacitet:
 Lufttilførsel
 Systemvirkningsgrad, partikelstørrelse 0,3–0,5 µm

 0–4000 m3 / time
 >99 % af MPPS (mest penetrerende partikelstørrelse)
 Andet:
 Hastighedsniveauer 

 Standby, 4 trinvise effektniveauer


Teknologien bag løsningen


Vores luftrensningssystem gør indemiljøet 100 % røg- og lugtfrit.


1  INDSUGNINGSLUFT – Opfanger uønskede stoffer i indeluften

Indemiljøet kan kun blive 100 % røg- og lugtfrit ved at opfange gasser og partikler, inden de bliver spredt i omgivelserne. Det opnås ved, at kraftige luftstrømme fører luftforurenende stoffer ind i luftrenserens udskillelsesfiltre.


2  UDSKILLELSE – Filtrering af skadelige gasser og partikler

Ved rensning af luften er det vigtigt også at få fjernet de allermindste partikler. Vores patent­beskyttede filter absorberer gasser og fjerner partikler i luften 100 %. Med regelmæssig vedlige­holdelse og skift/rensning af filtre kan denne effektive filtreringsgrad garanteres over tid.


3  UDSUGNINGSLUFT – Der sendes 100 % ren luft ud i atmosfæren igen

Når luften er renset for alle skadelige gasser og partikler, tilbageføres den rene luft til lokalet. Luften renses også, når luftrenseren er på standby; den fungerer helt uafhængigt af ventilationen.

Her gør vi en forskel i dag

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »