Facility Solutions

QleanAir Scandinavia leverer produkter og løsninger til luftrensning i eksisterende faciliteter ved at fjerne urenheder i luften eller opfange dem ved kilden. Typiske anvendelses­områder er venteværelser og infektions­afdelinger på hospitaler, rygerum, kontorer, offentlige bygninger, produktionsindustri og lager-/logistik.I erhvervsfaciliteter er kapaciteten i den installerede ventilation og effek­tivi­tet­en heraf oftest ikke er til­strækkelig til at opretholde en god og sund inde­luft­kvalitet. Støv og skadelige partikler, som opstår inden­dørs eller trænger ind udefra, kan påvirke med­arbejd­ere, produkter og processer negativt.

Forbedring af personalets sundheds­tilstand og produktivitet
I dag er der stort fokus på kvaliteten og det sund­heds­mæssige indhold af, hvad vi spiser og drikker. Hos QleanAir Scandinavia mener vi, at det også bør gælde den luft, vi indånder. I løbet af en gennemsnitlig dag opholder en person sig typisk 80 % af tiden indendørs, indtager 1 kg føde­varer og 2–3 kg væske og indånder 20–30 kg luft. Dårlig luftkvalitet påvirker med­arbejder­nes sundhed og arbejdsevne.

Mere attraktive produkter og service­ydelser
Et renere arbejdsmiljø i hele virk­somheden, hvor for­urenet luft, støv og skade­lige partikler fjer­nes, kan desuden påvirke salget positivt. Derved kan service­virk­som­heder, som f.eks. hoteller, fitnesscentre og butikker, med et rent inde­luft­miljø eventuelt virke mere attraktive for kunder og dermed, i nogle sammen­­hænge, skille sig ud på markedet.

Lavere omkostninger til varme og vedligeholdelse
Med ren luft opnås optimal ventilation, og varme­ud­gifterne reduceres. Færre luftbårne partikler giver mindre slitage på maskiner og udstyr, så eftersyn og vedligeholdelse kan holdes på et mini­mum. Ren luft øger ganske enkelt virk­somhedens indtjening. År efter år.LUFTRENSER TIL STØRRE AREALER


QleanAir FS 70


QleanAir FS 70 er udviklet til forurenede miljøer og større arealer. Luftrenseren indfanger og renser luften ved hjælp af et højteknologisk filtreringssystem, før luften sendes ud i omgivelserne igen. Typiske anvendelsesområder er blandt andet indenfor logistik, lager, produktion, fødevareindustrien, hospitaler og andre miljøer med høje krav til renere luft. QleanAir FS 70 leveres med en livslang funktionsgaranti, som sikrer, at løsningen vil fungere hver dag, over tid.

Vi har arbejdet med luftrensning i mere end 25 år og brænder for at beskytte mennesker, produkter og processer mod forurening. Vores løsninger er fleksible og skalerbare og kan tilpasses til et skiftende miljø, ligesom vi altid bestræber os på at designe en løsning, der desuden reducerer omkostningerne eller øger indtægterne for vores kunder.TEKNISKE SPECIFIKATIONER


 Model QleanAir FS 70
 Materiale Rustfrit stål, standard
 Mål:
 Bredde
 Højde / Højde på hjul 
 Dybde

 692 mm
 1527 / 1652 mm
 580 mm
 Kapacitet:
 Lufttilførsel

 0–4000 m3 / time
 Andet:
 Hastighedsregulering: Fast blæser­hastighed / luft­strøms­styring 

 Uden overgange / 3 positioner


Teknologien bag løsningen

1  INDSUGNINGSLUFT – fanger urenheder

QleanAir FS 70's intelligente luftstrøm har en dobbelt funktion; den leder urenheder og forurenende stoffer direkte til enhedens frasorteringsfiltre, mens den samtidigt sørger for optimal renhed ved effektivt at recirkulere rummets luft.


2  SEPARATION – filtrerer skadelige partikler

Gennem vores trinvise filtreringsteknologi fanges partikler og luftbårne urenheder effektivt og fjernes fra luften. Der påsættes en samling mekaniske filtre, der er egnet til at håndtere jeres specifikke udfordringer. Fra det øjeblik installationen er gennemført, garanterer vi, at vi lever op til vores løfter, hvilket blandt andet indebærer øjeblikkelige målinger af reduktionen i partikler samt livslang funktionsgaranti.


3  UDLEDT LUFT – renset luft føres tilbage i miljøet

Efter at luften er blevet renset for skadelige partikler, frigives den gennem et intelligent luftstrømssystem i rummet igen, hvilket sikrer optimal cirkulation.

Her gør vi en forskel i dag

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »