Facility Solutions

QleanAir Scandinavia leverer produkter og løsninger til luftrensning i eksisterende faciliteter ved at fjerne urenheder i luften eller opfange dem ved kilden. Typiske anvendelses­områder er venteværelser og infektions­afdelinger på hospitaler, rygerum, kontorer, offentlige bygninger, produktionsindustri og lager-/logistik.I erhvervsfaciliteter er kapaciteten i den installerede ventilation og effek­tivi­teten heraf oftest ikke er til­strækkelig til at opretholde en god og sund inde­luft­kvalitet. Støv og skadelige partikler, som opstår inden­dørs eller trænger ind udefra, kan påvirke med­arbejd­ere, produkter og processer negativt.

Forbedring af personalets sundhedstilstand og produktivitet
I dag er der stort fokus på kvaliteten og det sundheds­mæssige indhold af, hvad vi spiser og drikker. Hos QleanAir Scandinavia mener vi, at det også bør gælde den luft, vi indånder. I løbet af en gennemsnitlig dag opholder en per­son sig typisk 80 % af tiden indendørs, indtager 1 kg føde­varer og 2–3 kg væske og indånder 20–30 kg luft. Dårlig luftkvalitet påvirker med­arbejder­nes sundhed og arbejdsevne.

Mere attraktive produkter og serviceydelser
Et renere arbejdsmiljø i hele virksomheden, hvor forurenet luft, støv og skade­lige partikler fjer­nes, kan desuden påvirke salget positivt. Derved kan service­virk­som­heder, som f.eks. hoteller, fitnesscentre og butikker, med et rent indeluftmiljø eventuelt virke mere attraktive for kunder og dermed, i nogle sammenhænge, skille sig ud på markedet.

Lavere omkostninger til varme og vedligeholdelse
Med ren luft opnås optimal ventilation, og varme­ud­gifterne reduceres. Færre luftbårne partikler giver mindre slitage på maskiner og udstyr, så eftersyn og vedligeholdelse kan holdes på et mini­mum. Ren luft øger ganske enkelt virk­somhedens indtjening. År efter år.LUFTRENSERE TIL MINDRE AREALER

Teknologien bag løsningen

Her gør vi en forskel i dag

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »