Facility Solutions

QleanAir Scandinavia leverer produkter og løsninger til luftrensning i eksisterende faciliteter ved at fjerne urenheder i luften eller opfange dem ved kilden. Typiske anvendelses­områder er venteværelser og infektions­afdelinger på hospitaler, rygerum, kontorer, offentlige bygninger, produktionsindustri og lager-/logistik.Det kan være en stor udfordring at forbedre indeluften i et eksisterende rygerum, især hvis dårligt fungerende ventilation og manglende luftcirkulation medfører, at de sundhedsskadelige gasser og partikler fra tobaks­røg ikke fjernes i lokalet.

QleanAir Scandinavia har udviklet en løsning til dette problem, nemlig Ryge­rum-luft­rensnings­konceptet, hvor en kombination af produkter – AirQlean og QleanUp – giver en markant forbedring af luft­kvali­teten og indemiljøet generelt i ryge­rummet. Med et system af højeffektive HEPA- og kulfiltre bliver den opfangede luft ført tilbage til rygerummet, efter at den er filtreret og ren.

AirQlean leveres i forskellige modeller med forskellige kapaciteter. Alle elemen­terne, der indgår i vores QleanAir teknologi, sikrer bort­filtrering af alle sundheds­skadelige gasser og partikler fra tobaksrøg. QleanUp op­samler cigaretskod og aske brand­sikkert og lugt­frit, så der hverken er skod i aske­bægere eller tobaks­lugt i ryge­området.


 RYGERUMSLØSNINGFå den højeffektive rygerumsløsning, der passer til jeres behov. Med en kombination af produkter opnås en markant forbedring af luftkvaliteten og indemiljøet generelt i rygerummet.

Teknologien bag løsningen

Her gør vi en forskel i dag

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »