Cabin solutions

QleanAir rygekabiner er omkostnings­besparende og mindsker risikoen. En rygekabine kan give store besparelser ved at op­fordre til kortere rygepauser, optimere anven­delsen af inden­dørs­arealer og reducere energi­forbruget. Og med vores brand­sikre aske­håndterings­system er der ingen risiko for, at cigaret­skod kan starte en brand.Disse modeller er udviklet med hensyntagen til alle miljømæssige og bæredygtige aspekter. Disse rummelige modeller kombinerer de bedste egenskaber fra SF Line med en endnu større, men mere strømlinet og pladsbesparende løsning. Det er en løsning til placering, hvor mange mennesker mødes, og hvor der samtidig skal tages højde for mange rygere.


Er velegnet til:

  • Moderne kontorer
  • Områder, hvor kunder færdes hyppigt
  • Steder, hvor der er krav om en funktionel og æstetisk løsning
  • Mødesteder, samtaleområder, callcentre og køkkener
  • Steder med begrænset plads


SF Line XL leveres pt. i 2 størrelser, nemlig SF Forum og SF Square. Den mindre SF Forum model har kapacitet til ca. 35 regelmæssige rygere, og SF Square har kapacitet til ca. 48 regelmæssige rygere.*


* Kapacitet baseret på rygere, som hver ryger 5–7 cigaretter om dagen, 21 dage om måneden.


FÅ SF-LINE XL MODELLEN TIL JERES BEHOV


SF-Line XL leveres pt. i 6 modeller med kapacitet til op til 8–12 rygere samtidig.

Hvorfor vælge en rygekabine­løsning?

Vi håndterer alle de negative konsekvenser ved tobaksrøg. En sund, sikker og omkostningseffektiv løsning. Vi beskytter ikke-rygerne, uden at det går ud over rygerne. Vores rygeløsning fjerner lugt og røg, herunder alle skadelige gasser og lugt. Men det er ikke den eneste grund til at vælge os.

Teknologien bag løsningen


Vores luftrensningssystem gør indemiljøet 100 % røg- og lugtfrit.


1–2  Opfanger røgen

Et røgfrit miljø er kun muligt, når røgen op­fanges, inden den begynder at sprede sig. Det opnås ved hjælp af kraftige luft­strømme, som trækker røgen i den ønskede ret­ning og ind i filtret.

2–3  Bortfiltrering af skadelige gasser

Ved rensning af luften for tobaks­røg er det vigtigt også at få fjernet de aller­mindste partikler. Vores patent­beskyttede filtre fanger alle tobaks­specifikke gasser og partikler. Med regel­mæssig vedlige­holdelse garanteres det, at denne effek­tive filtrerings­grad opret­holdes.

4   Fuldt sikker­heds­testet

Vores special­udviklede lugt- og brand­sikre aske­håndterings­system, som anbefales af det svenske Provnings- och Forsknings­institut, bort­skaffer aske og cigaret­skod.

Her gør vi en forskel i dag

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »