Cabin solutions

QleanAir rygekabiner er omkostnings­besparende og mindsker risikoen. En rygekabine kan give store besparelser ved at op­fordre til kortere rygepauser, optimere anven­delsen af inden­dørs­arealer og reducere energi­forbruget. Og med vores brand­sikre aske­håndterings­system er der ingen risiko for, at cigaret­skod kan starte en brand.

SF-LINE


En effektiv og brandsikker røgløsning

Vores meget populære SF-Line ryge­kabine er den ideelle løs­ning til at und­gå passiv ryg­ning på arbejds­pladsen uden at gå på kompro­mis med kom­fort, design eller sam­vær. Det stærke luft­filtrerings­system er for­bedret og kombi­neret med en endnu mere åben og stadig plads­bespar­ende løs­ning.  

Velegnet til:

  • Moderne kontormiljøer
  • Områder med hyppig kundetrafik
  • Steder, hvor funktionalitet og æstetik er påkrævet
  • Mødesteder, kommunika­tions­­områder, callcentre og køkkener
  • Områder med begrænset plads

SF Line leveres pt. i 2 størrel­ser, nem­lig SF 4000 og SF 6000. Den mindre SF 4000 model har kapa­citet til 10–15 regel­mæssige rygere, og SF 6000 har kapa­citet til 20–30 regel­mæssige rygere.*

* Kapacitet baseret på rygere, som hver ryger 5–7 cigaretter om dagen, 21 dage om måneden.FÅ SF-LINE MODELLEN TIL JERES BEHOV


SF-Line leveres pt. i 4 modeller med kapacitet til op til 4–6 rygere samtidig.

Hvorfor vælge en rygekabine­løsning?

Vi håndterer alle de negative konsekvenser ved tobaksrøg. En sund, sikker og omkostningseffektiv løsning. Vi beskytter ikke-rygerne, uden at det går ud over rygerne. Vores rygeløsning fjerner lugt og røg, herunder alle skadelige gasser og lugt. Men det er ikke den eneste grund til at vælge os.

Teknologien bag løsningen


Vores luftrensningssystem gør indemiljøet 100 % røg- og lugtfrit.


1  Røgen indfanges

Et røgfrit miljø kan kun opnås, hvis den forurenede luft er optaget, før den kan sprede sig. Vores luftrensningssystem gør det muligt, og de strategiske placerede luftindtag over bordet sender den forurenede luft ind i vores kraftfulde, multi-trins luftfiltreringssystem.

2  Filtrering af skadelige gasser og partikler

Vores patenterede trinvise filtreringsteknologi ind­fanger og fjerner selv gasser og partikler, der findes i tobaksrøg. Fra det øjeblik installationen er gennemført, garanterer vi, at vi lever op til vores løfter, hvilket blandt andet indebærer regelmæssig vedligeholdelse samt livslang funktionsgaranti.

3  Luftudtag

Når luften er blevet renset for alle skadelige gasser og partikler, slippes renset luft ud i omgivelserne.

4  Brandsikkert askehåndteringssystem

Vores unikke og brandsikre askehåndteringssystem (AHS) tager hånd om aske og cigaretskod. Den lufttætte ventilløsning gør, at man undgår de røg­rester, som er almindelige med traditionelle askebægre.

Her gør vi en forskel i dag

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »