Hvorfor vælge QleanAir Scandinavia?

Hos QleanAir har vi arbejdet hårdt for at etablere os som førende inden for indeluft­kvalitet med løsninger til erhverv og industri. I dag lægger vi os endnu mere i selen for at bevare vores gode omdømme ved at levere nøglefærdige totalløsninger, som giver vores kunder målbar ekstra­værdi i form af bedre fungerende udstyr og maskineri, højere proceskvalitet og øget medarbejdersundhed og -velbefindende.


Vi kender jeres virksomhed – vi kender jeres indeluft!

ERFARINGVi har mere end 25 års erfaring, og vi udvikler os konstant. Læs ud­talelser fra vores kunder om de store forbedringer, som de har opnået for deres arbejds­miljø og processer.

INVESTERINGQleanAir hjælper med at vurdere jeres behov og skræddersyr en klar plan for intelligente, omkost­nings­effektive og veletablerede løsninger specifikt til jeres virksomhedsbehov.

MILJØVENLIGVi udvikler produkter, der mindsker miljøpåvirkningen ved hjælp af materialer, som kan genanvendes og genvindes, og som ikke frembringer farlige drivhusgasser (ozonfri).

Fuld tryghed

Vi leverer løsninger, der giver fuld tryghed

Uanset om I vælger at købe eller leje, tilbyder vi vores planmæssige, fore­byggende service til alle jeres QleanAir produkter. Vi registrerer løbende al service på produkterne i vores system, så vi kan hente informa­tionen frem igen. Så kan vi afgøre, hvilke fore­byggende tiltag der er behov for fremover, for at produk­terne kan fungere på højeste niveau. Den foretagne service sikrer, at produkterne bliver ved at yde konsekvent højt hvert minut, hver dag.

Altid driftsikker

QleanAir Scandinavia leverer førsteklasses, omkostningseffektive produkter, og vi påtager os ansvaret for at levere ren luft til at beskytte jeres med­arbejdere, produkter og processer, så I kan koncentrere jer om virks­omhedens kerne­aktiviteter. Det betyder, at jeres system vil fungere med fuld funktionalitet i hele sin levetid, så længe I bruger det rigtigt, og vi foretager regelmæssig vedlige­holdelse og service på det. Vores erklærede mål­sætning om at skabe ren­lufts­miljøer gør, at vi ikke er bange for at give vores kunder garanti i hele levetiden.

Den højeste luftkvalitet, jeres virksomhed kan få

For at sikre at vores teknologi reelt fungerer som lovet, tester vi vores systemer løbende. Vores luft­rensnings­system er brand­sikker­heds­godkendt af en række velanskrevne, uafhængige test­institutter verden over. God­kendelsen gælder også vores filtrering af gasser og partikler. Som kunde kan I regne med, at jeres system leverer luft­kvalitet på det højst mulige niveau til enhver tid. 

Giv jeres virksomhed et effektivt skub – med ren luft fra QleanAir!