Offentlige steder

Når jeres virksomhed inviterer offentligheden indenfor, er det vigtigt, at forholdene for kunder og gæster er sikre og til­freds­stillende. Dårlig inde­luft­kvalitet kan få mennesker til at føle sig trætte, have det for varmt eller opleve ubehag og irritation. Det påvirker købelysten. Gode, offentlige indemiljøer med helt ren og frisk luft indebærer en lang række fordele ikke blot for virk­som­heder, men også for besøgende og miljøet i det hele taget.

Restauranter

Vores luftrensere er lydsvage og diskrete, så jeres gæster kan hellige sig nydelsen af maden og selskabet. Et indemiljø med ren, frisk luft gør spise­oplevelsen større og omgivelserne sundere. Med QleanAir Scandinavias rygekabineløsninger får jeres virksomhed og gæster fordelen ved at kunne opholde sig i det samme område under hele besøget. Det vil tiltrække flere kunder, fordi de fleste restauranter og cafeer i jeres område formentlig ikke kan tilbyde det samme.

Kan du nikke genkendende til det?

Fastholder kunderne

Loyale kunder vil mærke, at der tages hen­syn til dem. Med det store ud­bud af restau­ranter i dag er det sværere at få og be­vare loyale kunder.

Lugt

Tydelig lugt fra andre gæsters mad, par­fume samt krops­lugt generer de spisendes op­levelse af restaurant­besøget.

Lugtende og snavset indgang

En indgang til det fri, hvor der er smidt cigaret­skod og lugt­er af røg, er et uskønt og uhygiej­nisk syn, som møder gæster og mad­an­meldere.

Indtjening i baren

Undersøgelser viser, at gæster, der går uden­­dørs for at ryge, bruger færre penge i baren. Des­uden er det ube­kvemt for kunder at skulle gå uden­­for i dår­ligt vejr; og komme ind igen små­frys­ende og våd.

Vi har en løsning til jeres virksomhed

Statistikken for de seneste år viser, at tilbagevendende kunder udgør 51 % på finere restauranter og 63 % på familiespisesteder. En af de største årsager til, at kunderne vender tilbage, er spise­oplevelsen. En af de mest populære løs­ninger, som restau­ranter er interes­seret i, er vores ryge­kabiner. Disse kabiner er en klar fordel for både gæster og ansatte i forhold til restauranter uden. En anden populær løsning er vores patentbeskyttede luft­­filtrerings­enheder, hvor restaurant­gæster kan nyde maden i et frisk, neutralt duftende indemiljø.

Fordelene ved at have QleanAir løsninger

Øget
indtjening
Nylige udtalelser fra kunder viser, at de har oplevet en øget om­sætning i baren i etablisse­menter, som har ryge­kabiner.
Hensyntagen til alle gæster
Rygere behøver ikke at fryse eller blive våde ved at stå uden­dørs og ryge i dårligt vejr, fordi de kan ryge inden­­dørs i sikre om­givel­ser uden at på­virke inde­luften eller genere andre med røg­lugt.
Renere uden­dørs­omgivelser
Ingen cigaretskod hverken på jeres for­tov eller parkerings­plads.
Neutralt duftende indeluft
Gæster kan bedre nyde mad­en, når de ikke kan lugte and­re gæsters mad, par­fume eller krops­lugt.

Hør, hvad andre siger

»Vores luftrensere gør luften meget bedre i hele restauranten, hvilket giver vores medarbejdere et bedre arbejdsmiljø og vores gæster en mere eksklusiv oplevelse.« 


Miguel & Rob, ejer af Maya & Mayita Restaurants, Shanghai (Kina)
 

VIRKSOMHEDEN


Maya & Mayita er restau­ran­ter i Shanghai i Kina, der serverer amerikansk-mexicansk mad, og som flere år i træk er blevet kåret som ”årets restau­rant” af kendte mad­magasiner.

UDFORDRINGEN


Restau­ran­terne har et delvist åbent køkken, der appellerer til gæsterne, men det giver også et problem med mados. Der er også den ud­fordring, at luften inden­dørs er renere end luften uden­for i Kina.

LØSNINGEN


I dag har både Maya & Mayita opsat flere AirQlean Low 115/202 luft­rensnings­anlæg i deres restau­ran­ter, og det er blevet rost af både personalet og gæsterne.

Her gør vi en forskel i dag

Produkter, der renser luften


Se hele vores sortiment af luftrensere og røgfri løsninger, og find den, der passer til jeres behov.

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »