Offentlige steder

Når jeres virksomhed inviterer offentligheden indenfor, er det vigtigt, at forholdene for kunder og gæster er sikre og til­freds­stillende. Dårlig inde­luft­kvalitet kan få mennesker til at føle sig trætte, have det for varmt eller opleve ubehag og irritation. Det påvirker købelysten. Gode, offentlige indemiljøer med helt ren og frisk luft indebærer en lang række fordele ikke blot for virk­som­heder, men også for besøgende og miljøet i det hele taget.

Lufthavne

Rejsende kan blive stressede af forskellige årsager: Flyveangst, bekymringer for at komme for sent, fokus på arbejde, hjem­længsel eller ferieforventninger, sikker­heds­fobier osv. Og der kan være rejsende med nikotinabstinenser, som ikke befinder sig godt i lufthavne eller er svære at omgås. Rejsende, der ryger, får det lettere med en løsning, der giver dem mulighed for at ryge i sikre omgivelser indendørs, helt uden at genere ikke-rygere.

Kan du nikke genkendende til det?

Sikkerhedsmæssige aspekter

Rejsende, der er stressede på grund af niko­tin­absti­nen­ser, skab­er typisk problemer, f.eks. ved at gå frem og til­bage gennem sikker­heds­kontrollen, ryge, hvor det ikke er tilladt, eller be­væge sig langt væk fra rejse­fæller, venner eller familie for at ryge.

Snavsede og lugtende indgange

Folk, der ser en indgang, hvor der er smidt cigaret­skod, synes, at det ser uhygiej­nisk og grimt ud. Og rej­sende kan blive udsat for passiv ryg­ning i ind­gangen fra andre, som puster røg ud ad døren.

Manglende effektivitet

Medarbejdere, der holder unød­ige, læng­ere pauser, fordi de først er nødt til at finde et sted, hvor de kan ryge.

Indtjeningspotentiale

Stressede rejsende, der leder efter et sted at ryge og bruger tid på at gå til og fra ryge­stedet, når ikke at få shoppet eller købt noget at spise i luft­havnen.

Vi har en løsning til jeres virksomhed

Vores ryge­kabine­løsninger giver rygere og ikke-rygere mulig­hed for at op­holde sig sammen, så de f.eks. kan sam­tale, uden at nogen ud­sættes for passiv ryg­ning. Lugt fjernes straks, og cigaret­skod bort­skaffes på sikker vis i vores special­konstruerede aske­bægere.


Se vores for­skellige modeller med den nyeste tekno­logi og strøm­linet design, der skiller jeres luft­havn ud fra andre. Til­fredse rejs­ende er til­bage­vendende kunder.


Fordelene ved at have QleanAir løsninger

Et renere miljø
Det er bedre for miljøet, at der ryges i vores ryge­kabiner, som op­fanger alle luft­for­uren­ende stoffer, frem for uden­dørs, fordi det ikke blot på­virker miljøet, men også andre, der op­holder sig uden­dørs i nær­heden.
Sikker løsning
En rygekabine mindsker ri­sikoen for, at der ryges, hvor det ikke er tilladt. Des­uden kan rygere op­holde sig i nær­heden i et miljø­venligt, brand­sikkert miljø.
Kortere pauser
Rejsende, gæster og ansatte kan holde kort­ere pauser ved at be­væge sig til en ryge­kabine i nær­heden i stedet for at skulle stresse rundt og lede efter en ud­gang, hvor de kan gå ud og ryge. Det gør med­arbejder­ne mere pro­duk­tive.
Større indtjening
Rygere og ikke-rygere be­høv­er ikke at gå hver for sig, når rygeren har brug for en ryge­pause. Rejs­ende, som op­holder sig der, hvor de skal være, har mere tid til at shoppe og få noget at spise.

Her gør vi en forskel i dag

Produkter, der renser luften


Se hele vores sortiment af luftrensere og røgfri løsninger, og find den, der passer til jeres behov.

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »