Offentlige steder

Når jeres virksomhed inviterer offentligheden indenfor, er det vigtigt, at forholdene for kunder og gæster er sikre og til­freds­stillende. Dårlig inde­luft­kvalitet kan få mennesker til at føle sig trætte, have det for varmt eller opleve ubehag og irritation. Det påvirker købelysten. Gode, offentlige indemiljøer med helt ren og frisk luft indebærer en lang række fordele ikke blot for virk­som­heder, men også for besøgende og miljøet i det hele taget.

Klinikker / Venteværelser

Klinikker udsættes for et væld af luftbårne urenheder på grund af de mange, for­skellige menne­sker, som kommer der dagligt. Forkølelser, vira eller in­flu­enza kan sprede sig på stedet og lyn­hurtigt smitte personale og patienter. Patienter med et svagt immunsystem er desuden mere tilbøjelige til at blive smittet af infektioner og andre sygdomme.

Kan du nikke genkendende til det?

Høje omkostninger

Dårlig ventilation og lufttilførsel gør, at det meste af varmen i et lokale befinder sig i loftshøjde, mens der er kølig luft ved gulvet. Derfor må klinikker kompensere ved at øge energi­forbruget for at regulere temperaturen.

Luftbårne partikler

Pollen, røg, støv, vira og bakterier udefra forbliver i lokalet.

Spredning af infektioner

Ud over at konta­minere over­flader kan luft­­bårne vira og bakterier og­så infi­cere patienter, især svage­­lig patienter med svækket immun­­system, som f.eks. syge, ældre og spæd­børn.

Dårlig ventilation

Forældede ventilationsanlæg ren­ser ikke luften. De flytter blot for­urenet luft fra et sted til et andet og spreder alle former for ur­enheder, som kan på­virke per­sonale og patienter.

Vi har en løsning til jeres virksomhed

Vi tilbyder sikre løsninger til disse typiske udfordringer, som de fleste klinikker og vente­værelser har, ved hjælp af vores luftrensende filtreringsystemer. Alt efter kundens behov kan vi levere diskrete loftsmodeller og flytbare gulv­en­hed­er. Alle modeller er baseret på vores patent­beskyttede teknologi, som renser indeluften for urenheder og anvender »intelligent lufttilførsel«, der kan reducere udgifterne til varme/køling. Som det vigtigste resulterer bort­filtreringen af luftbårne urenheder via vores HEPA-filtre i et markant fald i spredning af infektioner.

Fordelene ved at have QleanAir løsninger

Et renere
miljø
Smitte på grund af luft­bårne in­fek­tioner og vira redu­ceres mærk­bart. Vores luft­filtrerings­systemer op­fanger luft­bårne partikler og uren­heder samt af­giver ren luft.
Allergifri
zone
Symptomerne lindres hos personer, som lider af hø­feber, når de op­holder sig i om­givelser med ren luft. Uanset pollen­tallene eller for­ureningen uden­for kan I til­byde et inde­miljø med ren, neutral luft i jeres klinik.
Lavere
energiforbrug
Vores luftfiltrerings­systemet an­vender intelligent luft­til­førsel, som stabiliserer rum­tempera­turen, så der ikke bruges unødig energi til op­varm­ning eller kø­ling.
Mindre
støv
Fordi luften renses, aflejres der ikke så nemt støv på over­flader, hvilket for­korter rengørings­tid og øger effek­tiviteten.

Her gør vi en forskel i dag

Produkter, der renser luften


Se hele vores sortiment af luftrensere og røgfri løsninger, og find den, der passer til jeres behov.

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »