Erhverv

Ud over at skabe et sundere arbejdsmiljø for medarbejderne beskytter vores løsninger også virksomhedens drift. Undgå nedsat arbejdstempo på grund af dårlig indeluftkvalitet. Undgå typiske forsinkelser med en QleanAir løsning, og spar penge. Lad os hjælpe jeres virksomhed med at få et smartere, renere og mere effektivt arbejdsmiljø.

Shipping / Offshore

Shippingfirmaer skal overholde strenge internationale rygeforbud på deres fartøjer. Af sikkerheds- og miljømæssige årsager er rygning ikke tilladt på dækket. Brand- samt sundheds- og sikkerhedsforskrifter forbyder rygning indendørs.

Kan du nikke genkendende til det?

Stinkende pauselokaler

Mange pauselokaler lugter, og der er skjolder af røg og niko­tin. Det er heller ikke et af­slapp­ende eller be­hage­ligt mil­jø, som ind­byder til sam­vær.

Sikkerhedsproblemer

Åbne døre, der ikke bør åbnes, med­arbejd­ere, der ryger, hvor de ikke bør, problem­er med brand­sikker­hed, passiv ryg­ning m.m.

Manglende hensyn til medarbejderne

Ikke-rygende med­arbejdere, der hol­der pause, bli­ver enten generet af passiv ryg­ning på grund af ryg­ende kolleger, eller de må holde sig fra be­stemte pause­områder. Des­uden for­hindres rygere i at være sammen med ikke-rygende kolleger i paus­erne, når de må gå hen, hvor det er tilladt at ryge.

Forurening

Lokaler, der ikke er omfattet af myn­dig­heds­krav, smudses til af aske og cigaret­skod, og der siver røg ud til andre om­råder.

Vi har en løsning til jeres virksomhed

Vi tilbyder flere modeller af vores rygekabiner til jeres virksomheds behov og til at løse alle disse typiske pro­blemer m.m. Alle kabinerne er myndigheds­­godkendt, sikre, nemme at installere og kræver ikke luft udefra til ventilation. QleanAir ryge­­kabinerne er kende­­tegnet ved høj sikker­hed og kvalitet. Alle kabinerne testes for brand­­sikring og selv­slukning. Og nok så vigtigt opret­­holdes luft­kvaliteten uden for kabinen ved hjælp af vores avancerede, patent­beskyttede filter­teknologi, så cigaret­­røgen ikke lukkes ud.


Passagerfartøjer kan desuden yde deres kræv­ende kunder en ekstra service, fordi vores ryge­­rum giver rygere og ikke-rygere mulig­­hed for at op­holde sig sammen uden gener. QleanAir har løst problemer med ryg­ning på arbejds­­pladsen. Oprinde­ligt valgte et par frem­synede shipping­­firmaer vores løs­ninger til at tackle deres ryge­­relaterede ud­fordringer, og efter­­følgende er interessen og efter­­spørgslen i shipping­branchen steget kraftigt. Vores ryge­­kabiner findes i dag på hund­red­vis af passager- og fragt­skibe i hele verden.


Fordelene ved at have QleanAir løsninger

Brandsikring og
-sikkerhed
Kontrolleret rygning på ud­pegede steder øger sikker­heden. Døre, der bør hol­des lukket, for­bliver lukket og be­skytter derved bedre. Brand­sikker hånd­tering af cigaret­skod og aske reducerer brand­risikoen.
Nem
installation
Der kræves ikke tilslutning til venti­lation, og ryge­kabinen kan flyttes efter behov.
Beskyttelse af ikke-rygere
Effektiv filtrering til at be­skytte mod passiv ryg­ning.
Rent og
frisk miljø
Stinkende rygerum er nu rene og ind­bydende, lige­som alle øvrige om­råder, hvor vores ryge­kabiner er op­stillet og op­suger al røg og lugt og sam­tidig bort­skaffer aske og cigaret­skod.

Her gør vi en forskel i dag

Produkter, der renser luften


Se hele vores sortiment af luftrensere og røgfri løsninger, og find den, der passer til jeres behov.

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »