Erhverv

Ud over at skabe et sundere arbejdsmiljø for medarbejderne beskytter vores løsninger også virksomhedens drift. Undgå nedsat arbejdstempo på grund af dårlig indeluftkvalitet. Undgå typiske forsinkelser med en QleanAir løsning, og spar penge. Lad os hjælpe jeres virksomhed med at få et smartere, renere og mere effektivt arbejdsmiljø.

Lager / Logistik

Det er velkendt, at indeluften i lagerbygninger/-faciliteter og læsse-/logistik­terminaler er noget af det værste, der findes. Det skyldes hoved­sagelig antik­verede ventilations­anlæg, som blot flytter luft­bårne partikler og urenheder fra et sted til et andet. Papkasser, gummi og andet emballage­materiale op­suger ikke blot det meste af fugten i luften, så det er svært at trække vejret; de afgiver også mikroskopiske luftbårne partikler, som medarbejderne indånder, og tilstopper dyrt maskineri.

Kan du nikke genkendende til det?

Sod

Sod fra læsseramper finder vej til med­arbejd­ernes næsebor, ind i jeres produkter og maskineri.

Dårlig sundhedstilstand

Den dårlige luft­kvalitet resul­terer i alt lige fra sort­smudsede lomme­tørk­læder til syge­fra­vær. Med­arbejdere med en dår­lig sund­heds­til­stand risikerer des­uden at op­sige deres arbejde, så jeres virk­somhed må bruge tid og penge på at finde, an­sætte og op­lære nye med­arbejdere.

Forældet ventilation

Dårlige ventilations­anlæg renser ikke luften. De flytter uren­hederne i luften fra et sted til et andet, så luft­kvaliteten bliver stadig lavere fra dag til dag.

Produktionsforsinkelser

Sygefravær, tilstoppet maskineri og til­smudsede pro­dukter giver virk­somheders produk­tions- og leverings­for­sinkelser.

Vi har en løsning til jeres virksomhed

Vores loftmonterede og flytbare gulvmodel af luftrensere anvendes overalt i verden. De sparer lager-, pakke- og logistikvirksomheder tid og penge og beskytter deres hårdt­arbejdende medarbejdere. Alle vores systemer er baseret på vores pris­belønnede, patentbeskyttede teknologi, som opfanger urenheder i indeluften og afgiver ren luft.

Fordelene ved at have QleanAir løsninger

Sundere
arbejdsmiljø
Jeres medarbejdere slipper for at ind­ånde for­urenet luft, så virk­som­heden slipper for unødigt fra­vær, aller­gier og mulige vejr­træknings­pro­blem­er. Et sundt arbejds­miljø fast­holder des­uden med­arbejderne i længere tid.
Mindre
støv
Støvproblemer forsvinder stort set, så vare­partier og lager­områder frem­står renere.
Langt mindre pro­duk­tions­stilstand
Vedligeholdelsesbehovet til maskin­eri bliver min­dre hyppigt, så stil­stands­perioder redu­ceres markant.
Intelligent lufttilførsel
Vores systemer anvender intelligent luft­til­førsel, som hjælper med at regu­lere tempe­ra­turen og kan redu­cere energi­forbruget til varme / køling.

Hør, hvad andre siger

»Nu anbefaler jeg løsningen til andre forretningsenheder i TNT«


Magnus Lindberg, servicekoordinator, TNT Sweden

FIRMAET


TNT Distribu­tion er en glo­bal logi­stik­virks­omhed med 58.000 an­satte, egne af­delinger i 61 lande, til­stede­værel­se i mere end 200 lande og distri­bu­tion af mere end 1 mio. pakker hver dag.

UDFORDRINGEN


Problemer med arbejds­miljø­et: Niveauet af partik­ler i luften. Luften inde­holdt især ud­stødnings­gasser, støv fra em­ballage og gummi­partikler.

LØSNINGEN


QleanAir måler partikler i luften og leaser 2 luft­rense­enheder til virk­somheden, inkl. fore­tager fore­byggende service og filter­skift.

Her gør vi en forskel i dag

Produkter, der renser luften


Se hele vores sortiment af luftrensere og røgfri løsninger, og find den, der passer til jeres behov.

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »