Fødevareindustrien

Overhold kravene til luftkvalitet og opnå en tydelig forbedret renlighed samt beskyttelse af medarbejderne.

KUNDER, DER HAR TILLID TIL OS

Vi har en løsning til jer

Uanset om jeres virksomhed arbejder med fødevaretilberedning eller fødevareproduktion, er renlighed et must for at sikre friskhed og høj kvalitet. Dårligt indeklima er en væsentlig faktor for, hvor sikre jeres varer er, samt hvor hurtigt de vil gå i fordærv, hvilket resulterer i unødvendigt tab af fortjeneste.

Lovgivningen for driften og processerne inden for levnedsmiddelindustrien bliver strengere og strengere hver dag. De nye regler har til hensigt at beskytte jeres produkter samt offentligheden og hjælpe jeres virksomhed med at undgå dyre tilbageslag.


QleanAir Scandinavias løsninger beskytter jeres investeringer i alle led af fødevareforsyningskæden.


Vælg, hvilke løsninger der passer til jeres behov

LUFTRENSNING TIL PRODUKT OG PROCES


Produktbeskyttelse i levnedsmiddelindustrien


I forbindelse med tilberedning, produktion og pakning af fødevarer spiller hvert eneste skridt i processen – lige fra indkøb af de mest friske ingredienser over produktionen og til sidst emballeringen/opbevaringen samt forsendelsen af de endelige produkter – i vigtig rolle i at sikre, at de produkter, der sættes på markedet, er ikke-kontaminerede og af høj kvalitet.

Hvor stor succes jeres virksomhed har med forberedelse, produktion og emballering afgøres af, hvor meget kontrol I har over produktionsmiljøet, men vidste du, at en af de største faktorer i forbindelse med styring af jeres miljø er luftkvaliteten?

Luftbårne madpartikler kan eksponere varer for spor af andre ingredienser og kontaminerende stoffer, der kan føre til for tidlig fødevarefordærvelse eller have skadelige eller livstruende virkninger såsom allergiske reaktioner.


Kender I disse udfordringer?

Problemer med produkt­kvaliteten

Dårlig indeluft kan forårsage mikrobiel kontaminering, der indeholder mikroskopisk mug og svampesporer, som kan fordærve fødevarerne hurtigt og reducere deres holdbarhed.

Problemer med produktionen/emballeringen

Støv kan forhindre pakker i at blive ordentligt forseglet, hvilket kan udsætte dem for forringelse eller fordærv.

Krydskontaminering


Produktion og forædling af korn (gluten), nødder eller andre fødevarer, der forårsager allergi.

Partikelkontaminering


Støv, hår, restpartikler fra fødevarer, herunder mider/små insekter, samt pollen og luftbårne kemikalier.Beskyttelse af jeres produkter og processer

Alt lige fra mikrobiel kontaminering (mug, bakterier), infektiøse patogener (f.eks. salmonella), toksigene patogener (f.eks. stafylokokker), krydskontaminering (nødder, gluten m.v.) og partikelkontaminering (støv, hår, restpartikler fra fødevarer, pollen m.v.) er almindelige faktorer, der kan forhindres, når luften i jeres omgivende miljø er ren.


UDFORDRINGER MØDER LØSNINGER


QleanAir FS 70: en alsidig luftrenser, der giver avanceret renlighed i fødevareindustrien


QleanAir FS 70, som er velkendt i hele levnedsmiddelindustrien, er designet og udviklet med alsidighed, pålidelighed og dobbelt udnyttelse af forureningsnedbringelse samt ren luftforsyning i tankerne. Udformningen af enhederne gør, at de kan anvendes til en lang række opgaver såsom partikel- og gas¬filtrering, ren luftforsyning til følsomme processer og beskyttelse af arbejds-styrken i ugæstfrie miljøer, for blot at nævne et par stykker. Enheden er udstyret med mekanisk filtrering samt konstant luftmængde-styring og garanterer derfor gode resultater – også på længere sigt.

Afhængig af opgaven kan QleanAir FS 70's konfigurering brugerdefineres til at løse forskellige typer af udfordringer relateret til partikelkontaminering med en række mekaniske filtre. Den mekaniske filtrering i kombination med den »automatiserede flowstyring« giver vores kunder konstant ydelse over tid. Enheden kan også være udstyret med et sæt kulfiltre til at løse udfordringer med forskellige typer gasser.


FS 70 vil bidrage til at sikre høj kvalitet og forlænge fødevarers holdbarhed samt konservering i betydelig grad.Fordelene ved at kunne styre luftkvaliteten gør, at I kan øge jeres produkters holdbarhed og undgå kontaminering, hvilket bidrager til betydelig forebyggelse af test-/kvalitetsmangler, kundeklager, tilbagekaldelser og revisioner samt eventuelt retssager – det vil sige alle de afbrydelser, der kan have en negativ effekt på virksomhedens daglige arbejde.


Fordele ved at have et rent miljø

Reducerer og forebygger kontamineringProdukters kvalitet og holdbarhed øges

Fremragende arbejdsmiljø – en renluftzone

Beskytter udstyr i hårde produktionsmiljøer

Fleksibel installation, leveret klar til brug

Uafhængig af eksisterende ventilation

Let at flytte

Let at placere i alle produktionsmiljøerForebygger kontaminering/krydskontaminering

Hvis I implementerer en løsning med QleanAir FS 70 på jeres produktions­anlæg, vil dette bidrage til at reducere eller eliminere de udfordringer, I måtte have i form af forskellige typer kontaminering, partikler, rester, støv og gasser, så jeres produkter, processer og medarbejdere beskyttes.

FS 70 vil i bund og grund være en stor hjælp til sikring af høj kvalitet. Den kan også øge fødevarernes holdbarhed og konservering.

Du kan finde mere produkt­information om QleanAir FS 70 ved at klikke her.


Løsninger, der gør en stor forskel

Vores kunder spænder fra små, lokale fødevare­producenter til verdens-omspændende fødevare­forsyningskæder, men de har alle én ting til fælles: Deres engagement i deres slutkunders generelle sundhed og trivsel, uanset om det drejer sig om fødevarer til mennesker eller kæledyr/dyr.

Hvis du arbejder i levneds­­middel­industrien og er på udkig efter en skræddersyet løsning til at løse et specifikt problem, kan du kontakte din lokale QleanAir Scandinavia-repræsentant her og aftale et møde. 


Dette kan forventes af en QleanAir-løsning 

Vi ved, at tid er en vigtig faktor i jeres daglige planlægning, og derfor er vores proces og løsninger effektive og hurtige. Vi …

  • måler jeres nuværende luft­kvalitet og produktions­typen i jeres specifikke miljø
  • fastlægger, hvor der kan være eventuelle problem­områder og tilbyder en løsning, der kan til­passes specifikt til jeres behov, herunder den strategiske placering af luft­filtrerings­systemer, hvilket også vil være afgørende for, hvor effektivt luften i miljøet bliver renset
  • implementerer et meget effektivt, industrielt luft­filtrerings­system til at indfange alle typer luftbårne partikler ved kilden (partikel­filtre, dvs. HEPA-/EPA- og/eller kul-/gasfiltre)
  • udfører rutinemæssig vedlige­holdelse for at sikre, at alle luftfiltre bliver gjort rene eller udskiftes, og at filtrerings­systemerne altid kører optimalt.Uovertruffen servicegaranti

Fødevareindustrien er afhængig af sit udstyr for at kunne holde trit med både produktionen og kravene til hygiejnen.

QleanAir Scandinavia giver en enestående garanti på alle vores produkter, der omfatter, at certificerede teknikere udfører planlagt vedligeholdelse på alle vores luftrensere og sørger for, at jeres udstyr fra os altid kører optimalt.


  • Rådgivning og måling af luftkvaliteten i miljøet.

  • Luftfiltreringsløsninger, der er tilpasset og kalibreret til jeres specifikke miljø og behov.

  • Regelmæssig, planlagt måling og vedligeholdelse af jeres renluftmiljø for at sikre konstant funktionalitet og pålidelighed.

Hør, hvad andre siger

Produkter, der renser luften


Se hele vores sortiment af luftrensere og find ud af, hvilke der passer til jer.

Vil du tale med nogen om dette eller have mere information?

Kontakt os her, eller ring til en lokal QleanAir Scandinavia-repræsentant i dit område her, hvis du vil have flere oplysninger eller aftale et møde.