Fødevareindustrien

Overhold kravene til luftkvalitet og opnå en tydelig forbedret renlighed samt beskyttelse af medarbejderne.

KUNDER, DER HAR TILLID TIL OS

Vi har en løsning til jer

Uanset om jeres virksomhed arbejder med fødevaretilberedning eller fødevareproduktion, er renlighed et must for at sikre friskhed og høj kvalitet. Dårligt indeklima er en væsentlig faktor for, hvor sikre jeres varer er, samt hvor hurtigt de vil gå i fordærv, hvilket resulterer i unødvendigt tab af fortjeneste.

Lovgivningen for driften og processerne inden for levnedsmiddelindustrien bliver strengere og strengere hver dag. De nye regler har til hensigt at beskytte jeres produkter samt offentligheden og hjælpe jeres virksomhed med at undgå dyre tilbageslag.


QleanAir Scandinavias løsninger beskytter jeres investeringer i alle led af fødevareforsyningskæden.


Vælg, hvilke løsninger der passer til jeres behov

LUFTRENSNING TIL TOBAKSRØG


Hvordan rygekabiner er en gennemprøvet løsning til beskyttelse af ikke-rygere og af driften


Når man har at gøre med et miljø, der er afhængigt af sine medarbejdere for strømlining af produktionen, kan det være en stor fordel at holde dem tæt på deres arbejdsstationer og give dem et sikkert arbejdsmiljø. Men hvordan påvirker dette rygere og ikke-rygere?

Dette spørgsmål er blevet en meget almindelig udfordring, og der tales tit om det i levnedsmiddel­industrien. Før i tiden var der to almindelige scenarier, som begge mislykkedes af flere grunde: enten røg rygerne ved deres pladser, hvilket skabte sundhedsmæssige risici og et ubehagelig miljø for ikke-rygere samt øgede risikoen for brand.

Den anden mulighed var, at rygerne forlod deres pladser og gik lange afstande for at komme udenfor eller til et andet udpeget område for at tage deres rygepause. I betragtning af hvor lang tid det tager de ansatte at gå langt for at ryge, kan der også ske det, at rygerne af sociale årsager bliver væk fra deres arbejdsområder i lidt længere tid, end de oprindeligt havde planlagt, mens de samtidig bruger tid på at bevæge sig til og fra deres arbejdsstation. Når man medregner dette samt det gennemsnitlige antal rygepauser, som en medarbejder tager i løbet af en dag, har denne mulighed vist sig at reducere produktionen markant.


Rygekabiner har mange værdifulde fordele


Vi ser gang på gang i tilbagemeldingerne fra vores kunder, at såvel facility managere og medarbejdere er tilfredse med at have en rygekabine i nærheden af deres arbejdsstationer, hvilket også er en sikker og økonomisk løsning. Her er de fordele, som I og jeres produktionsanlæg kan opnå ved hjælp af vores S-Line- og SF-Line-rygekabiner:

BIDRAGER TIL AT
STRØMLINE DRIFTENHold medarbejderne tæt på deres arbejdsstationer.

IMØDEKOMMER
ALLECabin solutions gør, at både rygere og ikke-rygere kan være sociale i samme område på en sikker måde.

EN BRANDSIKKER
LØSNINGAskehåndteringssystemet i alle vores rygekabiner er certificeret som brandsikkert.

KAN
TILPASSESVi tilbyder forskellige størrelser, som passer til områder med forskellig belastning/let passer ind i alle indendørs miljøer.


ØJEBLIKKELIG
INDFANGNINGVores rygekabiner bidrager til at beskytte luftkvaliteten i indendørs miljøer ved at indfange den røg, som rygerne og cigaretterne udsender, og ved at sende ren luft ud i det omkringliggende område.

UOVERTRUFFEN SERVICEPLANVores rygekabiner har en af de bedste serviceplaner i branchen, som sørger for, at jeres kabiner altid kører optimalt samt bliver rengjort og vedligeholdt.

Her gør vi en forskel i dag

Produkter, der renser luften


Se hele vores sortiment af røgfri løsninger og find ud af, hvilke der passer til jer.

Vil du tale med nogen om dette eller have mere information?

Kontakt os her, eller ring til en lokal QleanAir Scandinavia-repræsentant i dit område her, hvis du vil have flere oplysninger eller aftale et møde.