Fødevareindustrien

Overhold kravene til luftkvalitet og opnå en tydelig forbedret renlighed samt beskyttelse af medarbejderne.

KUNDER, DER HAR TILLID TIL OS

Vi har en løsning til jer

Uanset om jeres virksomhed arbejder med fødevaretilberedning eller fødevareproduktion, er renlighed et must for at sikre friskhed og høj kvalitet. Dårligt indeklima er en væsentlig faktor for, hvor sikre jeres varer er, samt hvor hurtigt de vil gå i fordærv, hvilket resulterer i unødvendigt tab af fortjeneste.

Lovgivningen for driften og processerne inden for levnedsmiddelindustrien bliver strengere og strengere hver dag. De nye regler har til hensigt at beskytte jeres produkter samt offentligheden og hjælpe jeres virksomhed med at undgå dyre tilbageslag.


QleanAir Scandinavias løsninger beskytter jeres investeringer i alle led af fødevareforsyningskæden.


Vælg, hvilke løsninger der passer til jeres behov

Vil du tale med nogen om dette eller have mere information?

Kontakt os her, eller ring til en lokal QleanAir Scandinavia-repræsentant i dit område her, hvis du vil have flere oplysninger eller aftale et møde.