Arbejdspladser

Hvad enten det er til et kontor, en skole, et fitnesscenter eller en klinik, kan jeres virk­somhed finde svarene her. Vi leverer smarte og praktiske løsninger til et sundere inde­klima, der tager hensyn til arbejde, undervisning og fritid.

Skoler og læreanstalter

I undervisningssektoren har man i årevis ikke været opmærksom på luften i indemiljøet. På grund af stramme budgetter og manglende information har skoler og læreanstalter ofte ladet sig nøje med ventilationsanlæg med for dårlig virkning. Det er velkendt, at sådanne anlæg ikke cirkulerer indeluften ordentligt, og dermed åbner det en ladeport for spredning af partikler, skimmelsporer, vira, bakterier, støv, pollen og andre forurenende stoffer i undervisningslokaler, gange og kontorer.

Kan du nikke genkendende til det?

Spredning af bakterier og skimmel

Maveinfluenza, virus, og forkølelse er berygtet for let at blive spredt i hele en skole på ingen tid. Eksponering for skimmel kan generere alvorlige, livstruende lidelser.

Fravær

Personale og elever/studerende, der er fra­værende på grund af syg­dom, er belastende for arbejd­et og under­vis­ningen, og det kan også be­laste økono­mien.

Pollenallergier

Det er ikke usædvanligt, at både elever og lærere døjer med pollen og astma i løbet af skoledagen, så de føler sig utilpas og måske også irritable.

Formindsket kognitive færdigheder

Undersøgelser viser, at elevernes karakterer og de overordnede kognitive færdigheder er betydeligt lavere, når de er i et indeklima med ringere luftkvalitet.

Vi har løsninger til jeres virksomhed

Skoler og læreanstalter har fået øjnene op for fordelene i det lange løb ved at have en løsning, som giver ren luft. Vores luft­filtrerings­systemer op­fanger luft­bårne partik­ler og afgiver ren luft. Uden aller­gener, luft­for­urenende stoffer og bak­terier! Det skyldes vores pris­belønnede, patent­beskyttede filtrerings­­teknologi. Af prak­tiske og plads­bespar­ende hen­syn leveres vores luft­­rens­nings­­enheder i diskrete lofts­modeller og som flyt­bare gulv­enheder.

Fordelene ved at have QleanAir løsninger

Lavere
fravær
Markant lavere fravær blandt elever/ stu­derende og med­arbejdere. Omgangs­syge og andre virus­ser, som er hur­tige til at sprede sig, når ikke at sprede sig over­alt på under­­visnings­stedet.
Allergifri
zone
Allergisymptomer hos studer­ende, under­visere og perso­nale på grund af luft­bårne par­tikler kan redu­ceres mar­kant uanset pollen­tal eller for­urening uden­for.
Nemmere at koncentrere sig
Når luften er ren, er alle gene­relt mere vågne og opmærk­somme.
Bedre indendørs miljø
At opfange farlige, luft­bårne skimmel­sporer og andre for­urenende stoffer i høj grad beskytter den generelle sund­hed for studerende og skolens personale.

Produkter, der renser luften


Se hele vores sortiment af luftrensere, og find den, der passer til jeres behov.

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »