Arbejdspladser

Hvad enten det er til et kontor, en skole, et fitnesscenter eller en klinik, kan jeres virk­somhed finde svarene her. Vi leverer smarte og praktiske løsninger til et sundere inde­klima, der tager hensyn til arbejde, undervisning og fritid.

Lobbyer / Venteområder

Lobbyer og venteområder er steder, hvor kolleger, gæster, kunder, venner og familier mødes. Lobbyer er samtidig offentlige steder, hvor bakterier og infek­tioner har nemt ved at sprede sig og smitte. Hvis der er direkte adgang til lobby­indgangen udefra, er der desuden risiko for, at pollen, røg og andre allergener trænger ind, hver gang døren åbner, eller det bliver ført med ind af folk.

Kan du nikke genkendende til det?

Klager over indeklima

Uden rensning af inde­luften kan folk, der døjer med pollen­allergi eller astma, få for­skellige symp­tomer, som gør det ubehage­ligt for dem at op­holde sig inden­dørs.

Bakteriespredning

Influenza, virusser og bakterier smitter gen­nem luften; især på mindre, offent­lige steder.

Forurening

Lobbyer med indgang direkte ud er be­rygt­ede for at trække passiv røg med ind ude­fra, så røgen bliver hæng­ende i inde­luften. Des­uden er det et uskønt syn med cigaret­skod smidt uden for ind­gangen.

Lugt udefra og fra gæster

Røg, »våd hund«, parfume, krops­lugte og stank ude­fra kan påvirke inde­miljøet, så det kommer til at virke uhygiej­nisk.

Vi har løsninger til jeres virksomhed

Vi tilbyder enkle og prisvenlige løsninger til alle former for typisk luft­båren forurening af inde­miljøet. Vores luft­­filtrerings­systemer opfanger luftbårne partikler og urenheder i luften, hvor­efter de afgiver ren, neutralt duftende luft. Det skyldes vores pris­beløn­nede, patent­beskyttede filtreringsteknologi. Vores luft­­rensnings­enheder leveres i diskrete lofts­modeller og som flyt­bare gulven­heder.

Fordelene ved at have QleanAir løsninger

Sundere indendørs forhold for gæster og medarbejdere

Risikoen for at smitte andre eller selv blive smittet af en virus i luft­en er markant lavere.
Allergifri
zone
Gæster og medarbejdere har en meget min­dre risiko for at få allergi­symp­tomer på grund af luft­bårne partikler uanset års­tiden, eller hvad andre trækker med ind ude­fra (f.eks. hår/fældet pels fra kæledyr siddende på tøjet, dun fra jakker osv.).
Neutralt duftende indeluft
Et neutralt duftende inde­miljø uden gener fra folks røg, par­fume, krops­lugt mv.
Bedre
lufttilførsel
Med effektivt cirkulerende til­før­sel af ren luft op­nås den ideelle rum­tempera­tur til gavn for et lavere energi­forbrug.

Her gør vi en forskel i dag

Produkter, der renser luften


Se hele vores sortiment af luftrensere og røgfri løsninger, og find den, der passer til jeres behov.

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »