Arbejdspladser

Hvad enten det er til et kontor, en skole, et fitnesscenter eller en klinik, kan jeres virk­somhed finde svarene her. Vi leverer smarte og praktiske løsninger til et sundere inde­klima, der tager hensyn til arbejde, undervisning og fritid.

Fitnesscentre

Jeres kunder og omdømme er det vigtigste, I har. Fitnesscentre er typisk ind­rettet i kæmpe store rum med dårlige ventilations- /filtrerings­systemer. Det har mange konsekvenser lige fra problemer med at træne i lokalet til ren­gør­ing. Kroppen har brug for mere ilt til musklerne ved den fysiske træning, og dårlig indeluft kan forringe udbyttet i fitnesscentret. Se, hvilke løsninger vi kan tilbyde.

Kan du nikke genkendende til det?

Dårlig luftkvalitet

Tilsmudsede, antikverede ventila­tions­anlæg gør inde­luften stille­stående og gør det sværere at trække vejret, når man træner.

Dårlig lugt

Fitnesscentre døjer typisk med dårlig luft­kvalitet på grund af sved og krops­lugt.

Støv

Dårlig indeluftkvalitet medfører, at støv har nem­mere ved at lægge sig på over­flader og maskiner, så stedet kommer til at se uhygiej­nisk ud.

Belastende

Kroppen har brug for mere ilt ved hård træ­ning. Dårlig inde­luft­kva­li­tet gør det sværere at op­tage mere ilt, så man bliver be­grænset i sin træ­ning.

Vi har løsninger til jeres virksomhed

Ved hjælp af vores prisbelønnede, patentbeskyttede filtreringsteknologi har vi udviklet intelligente løsninger til fitnesscentre i form af luftfiltreringssystemer, der leveres både som diskrete loftsmodeller og flytbare gulvenheder.

Fordelene ved at have QleanAir løsninger

Nemmere
at træne
Effektiv tilførsel af ren luft hjælper kroppen med at få den ekstra ilt, som den skal bruge ved hård træ­ning. Des­uden giver det folk mere energi og får dem til at føle sig kvikkere.
Neutralt duftende indeluft
Slut med fitnesscentrets typiske »stank« af sved- og krops­lugt.

Besparende
Et anlæg med intelligent luft­til­før­sel hjælper sam­tidig med at regulere rum­temp­era­turen, så inde­miljøet bliver mere be­hage­ligt, og det er muligt at redu­cere ud­gifter­ne til varme/køling.
Mindre
afstøvning
Behovet for at rengøre fit­ness­maskiner bliver mindre, fordi støv har sværere ved at afl­ejre sig på dem.

Her gør vi en forskel i dag

Produkter, der renser luften


Se hele vores sortiment af luftrensere, og find den, der passer til jeres behov.

Optimer virksomheden med QleanAir Scandinavia!

Klik og se, hvorfor I bør samarbejde med os »