OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL


Vi har hørt, at du har nogle spørgsmål


Her er en liste over de oftest stillede spørgs­mål, vi mod­tager med hensyn til luft­kvalitet i almindelig­hed, samt spørgs­mål om vores produkter og tjenester. Hvis du ikke kan finde det, du leder efter, er du vel­kommen til at kontakte os på info@qleanair.dk. Så vender vi normalt tilbage til dig inden for 24 timer.

 


Hvordan ved jeg, om min luft er ren?

Hvis du ønsker at se luft­kvalitets­indekset og PM-værdierne for dit uden­dørs­miljø, findes der apps, der giver målinger i real­tid. De giver dig dog ikke et realistisk billede af, hvordan luft­kvaliteten i dit inde­klima er. Og så er der tolk­ningen af ordet »ren«. Fordi der er for­skellige tærskel­værdier i for­skellige dele af verden, kan udtrykket »ren« tolkes for­skelligt. Dette betyder, at målingen af partikel­størrelserne og bereg­ningen af dem kan udføres på for­skellig vis. Et bedre alter­nativ ville være: »Hvordan kan jeg vide, om min luft er ›sund‹ eller ›god‹

Kvaliteten af ens inde­luft afhænger af mange faktorer: Områdets størrelse, byg­ningens materialer, områdets indhold , ventila­tions­typen, hvor mange der er i området, og hvad der bliver lavet i miljøet. Det bedste er enten at købe en separat luft­kvalitets­monitor/partikel­tæller eller at kontakte en luft­specialist, som os, til at komme og måle dit indeklima. Du er vel­kommen til at kontakte os, hvis du ønsker at få målt dine om­givelser, og/eller har spørgs­mål ved­rørende din luft­kvalitet. Du kan finde os på: info@qleanair.dk.

▲ Tilbage til toppen


Hvordan påvirker luft­kvaliteten min præsta­tion? (Fysisk / psykisk/ mv.)

Ifølge nye under­søgelser har følgende faktorer ind­flydelse på luft­kvaliteten:

▲ Tilbage til toppen


Kan en luftrenser eller et luft­rensnings­system hjælpe med at lindre mine allergi­symptomer?

Allergi­symptomer kan variere alt afhængig af, hvordan man har på­draget sig allergien. For eksempel findes der allergier, som udvikles igennem kontakteksem og føde­vare­allergi/-indtagelse, og allergier, som man pådrager sig grundet luftbårne partikler. Et forbedret luft­filtrerings­system, som dem fra QleanAir Scandinavia, reducerer betydeligt symptomerne fra allergi for­årsaget af luft­bårne urenheder, herunder pollen, hår, skæl, røg, partikler fra fødevarer, støv m.m.

En anden fordel er den betydelige reduk­tion i spred­ningen af ​​luft­bårne vira. Hvis du vil vide mere om dette, skal du klikke her for at se de tekniske oplys­ninger og her for at læse om tips.

▲ Tilbage til toppen


Er det sikkert at indånde luften i for­urenede områder?

Det korte svar er, at det af­hænger af hvor og hvornår. For eksempel arbejder Kina konstant på at for­bedre deres luft­kvalitet, men der er dage, især i større byer som Beijing og Shanghai, hvor luft­kvaliteten er betydeligt dårligere end WHO's (World Health Organiza­tion) og EU's standarder. Marriott-hoteller i Shanghai til­byder tilmed QleanAir Rooms, der har for­bedret luft­kvalitet. QleanAir Scandinavia hjælper også kontorer, fitness­centre, restauranter og skoler i hele Kina ved hjælp af vores løs­ninger, herunder vores QleanAir-kontorer og QleanAir-fitness­centre.

▲ Tilbage til toppen


Hvordan fungerer en ryge­kabine?

Ikke alle ryge­kabiner er ens. QleanAir Scandi­navias ryge­kabiner og ryge­rum anvender et kraftigt luft­filtrerings­system, der omfatter partikel­filtre (HEPA) samt gasfiltre (kulstof) til at fange den røg, som den rygende person puster ud, og som kommer fra enden af ​​den brændende cigaret. Udover vores patenterede filtrerings­system, der fanger de luft­forurenende stoffer, til­byder vi også et brand­sikkert aske­håndterings­system. Tag et kig på denne side for at få en bedre idé om, hvilken gavn virk­som­heder kan have af at få en ryge­kabine. Klik her for at se en liste over vores rygekabinemodeller og deres tekniske specifikationer.

▲ Tilbage til toppen


Hvad er forskellen på et luft­filter til for­brugere og til erhverv/industrielt brug?

Udadtil kan det være svært at se forskel, men ved nærmere under­søgelse vil du normalt kunne finde forskellene i den filter­teknologi, der er anvendt, filtrenes kapacitet og enhedens luft­strøm.

▲ Tilbage til toppen


Hvad er forskellen mellem ventila­tion og luft­filtrering?

I denne artikel får du både en enkel for­klaring og en for videre­kommende.

▲ Tilbage til toppen


Der er ikke anført priser. Hvor meget koster en luftrenser?

QleanAir Scandi­navia tilbyder skrædder­syede løs­ninger til virksom­heder, der ønsker at drage fordel af at gøre luft­kvaliteten i deres inde­klima renere. Da ethvert område er unikt, har vi ingen faste priser. Vi anbe­faler, at du kontakter os for at tale om, hvilken type løsning du er på udkig efter (rensning af den over­ordnede luft­kvalitet, rensning i et rygeområde, et sterilt område mv.), og hvor stort et område der skal renses. Derfra kan vi tale om at komme ud til dig, for at måle din luft­kvalitet og tilbyde vores råd og løsninger. Du kan finde os på info@qleanair.dk eller på ethvert lokalt kontor, der er angivet på vores hjemme­side.

▲ Tilbage til toppen


Hvad er et HEPA-filter?

HEPA står for ›High Efficiency Particulate Air‹ og er en filter­klassifika­tion inden for EU-normen EN1822. Der er altid knyttet en klassifika­tion til HEPA (f.eks. HEPA 14). Hvis der står noget andet (f.eks. HEPA Quality eller HEPA Rated) er det sandsynligvis ikke et HEPA-filter.

▲ Tilbage til toppen


Reducerer HEPA-filtre dårlig lugt?

Lugte er normalt til stede i gasform og ind­fanges ikke af et partikel­filter. Partikler kan også lugte af fedt, aerosoler eller tjære­partikler. For at reducere lugt­gener har du brug for filtre, der absorberer gasser, såsom aktive kul­filtre.

▲ Tilbage til toppen


Hvor ligger QleanAir Scandinavia?
Er der en QleanAir Scandinavia i mit område?

Vi har kontorer i mere end 25 lande over hele verden og bliver hele tiden større. Besøg vores globale kontakt­side for at se, hvor det kontor, der er tættest på dig, ligger, eller send os en mail på info@qleanair.dk. Så sætter vi dig gerne i kontakt med en lokal repræsentant i dit område.

▲ Tilbage til toppen

Vil du vide mere?