Werkomgevingen

Of u nu een kantoor, school, fitnesscentrum of kliniek runt... Hier vindt u het antwoord om beter te leven en uw bedrijf een boost te geven. We bieden oplossingen voor een gezondere en schonere werkomgeving, evenals alternatieven waar zowel rokers als niet-rokers bij gebaat zijn.

Scholen

Door beperkte budgetten of het gebrek aan informatie werd er jarenlang geen aandacht besteed aan de luchtkwaliteit in scholen. Vaak moest een ondermaats ventilatiesysteem maar volstaan. Dergelijke systemen laten de binnenlucht echter niet voldoende circuleren en zijn dé manier bij uitstek om vervuilende stoffen, virussen, bacteriën, stof, pollen en dergelijke in alle klaslokalen, hallen en kantoren te verspreiden.

Herkent u deze situaties?

Verspreiding van virussen


Het is algemeen bekend dat buik­griep, virussen en verkoudheden zich op school razendsnel ver­spreiden.

Ziekteverzuim


De afwezigheid van personeels­leden en studenten vanwege ziekte remt het hele leerproces af en is economisch gezien een zware belasting.

Hooikoorts


Zowel studenten als leerkrachten hebben overdag weleens last van pollen of astma, waardoor ze zich niet goed voelen en minder kunnen verdragen.

Energiekosten


De gewone ventilatiesystemen veroorzaken een slechte klimaat­controle en een hogere energie­rekening doordat de luchtstroom niet goed is (warmte blijft boven, koude blijft beneden).

Wij hebben oplossingen voor u

Scholen en universiteiten zien welke voordelen schone lucht in de gebouwen op lange termijn voor hen heeft. Onze filtratiesystemen vangen de zwevende deeltjes en vervuilende stoffen uit de lucht op en geven zuivere, schone lucht vrij. Vrij van allergenen, vervuilende stoffen en ziektekiemen! Dit alles hebben we te danken aan onze gepatenteerde en bekroonde filtratietechnologie. Afhankelijk van uw behoeften en beschikbare ruimte hebt u keuze uit discrete plafondmodellen en mobiele vloersystemen.

Voordelen dankzij de QleanAir-oplossingen

Minder ziekteverzuim Subtext
Het aantal afwezige studen­t­en en medewerkers daalt aanzienlijk. Buikgriep en andere virussen krijgen geen kans om zich over de hele school te verspreiden.
Allergievrije zone Subtext
Uw studenten, leerkrachten en medewerkers hebben opvallend minder last van allergische reacties als gevolg van zwevende deeltjes, zelfs wanneer de concentratie pollen en vervuiling buiten hoog is.
Beter concentratievermogen Subtext
Mensen zijn veel alerter als ze schone lucht inademen.
Energie-efficiënt Subtext
Onze systemen creëren een ‘slimme luchtstroom’, wat de temperatuur gelijkmatiger over de ruimtes verdeelt en het binnenklimaat aange­namer maakt. Bovendien be­spaart u hierdoor flink op uw energierekening.

Wat anderen over ons zeggen

„Ons personeel kampt niet langer met gezondheidsproblemen door slechte luchtkwaliteit en het aantal afwezigheden door ziekte is afgenomen”


Ralf Dik, Facilitair Coördinator, Royal Dutch Kentalis, Nederland

HET BEDRIJF


Royal Dutch Kenta­lis is een orga­nisa­tie in Neder­land, ge­spe­cia­li­seerd in het aan­bieden van diagno­stiek, zorg en onder­wijs voor mensen die doof zijn, slecht­horend of doof­blind, of die een ernstige taalont­wikkelings- of autis­me­spec­trum­stoor­nis hebben.

DE UITDAGING


We hadden een probleem met slechte lucht door on­toe­rei­ken­de ven­ti­la­tie. Om ‚frisse’ lucht binnen te laten, zetten we een raam open, maar om­dat de school rede­lijk dicht bij de snel­weg lag, zorgde dit voor ge­luids­over­last door het verkeer. Ook de lucht­kwali­teit buiten was slecht door het drukke verkeer.

DE OPLOSSING


Het belangrijkste voor­deel is de ge­zond­heid van onze werk­nemers en leer­lingen. Ons personeel kampt niet langer met ge­zond­heids­problemen door slechte lucht­kwali­teit en het aan­tal af­wezig­heden door ziekte is af­genomen.

Luchtreinigingsproducten


Ontdek ons volledige aanbod van luchtreinigers en rookvrije oplossingen. Wij helpen u uitzoeken welke het meest geschikt zijn voor uw bedrijf.

Upgrade uw bedrijf met QleanAir Scandinavia!

Klik hier om te zien waarom we zouden moeten samenwerken »