QleanAir Scandinavia 
– for Health and Environment


QleanAir Scandinavia biedt bedrijven al meer dan 25 jaar innovatieve technologische oplossingen die in hun binnenruimten de luchtkwaliteit regelen en daarmee de gezondheid van hun medewerkers en klanten bevorderen.

En in een omgeving waarin QleanAir de lucht reinigt, zijn bedrijven ook veel beter in staat hun producten en processen te beschermen, nu en in de toekomst.

QleanAir Scandinavia biedt vanuit vestigingen over de hele wereld een productportfolio die bestaat uit gebruiksklare cleanrooms, een uitgebreid assortiment luchtreinigers en geavanceerde oplossingen die tegen passief roken beschermen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze visie, ons initiatief en onze gedragscode zetten de bescherming van het milieu centraal, ook al zijn we maar een klein stukje van de puzzel om van de wereld een betere en veiligere plek te maken. Onze kracht is het binnenklimaat, maar ook met onze algemene beslissingen en standaarden dragen we ons steentje bij aan een betere en schonere manier van leven.

Ook om die reden zetten we in op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO-beleid). Het concept MVO is gebaseerd op het idee dat een onderneming rekening moet houden met het milieu, de samenleving en de ontwikkeling van de maatschappij in zijn geheel, en dus aan de gevolgen van haar activiteiten voor klanten, leveranciers, medewerkers en belanghebbenden moet denken.

Meer info of een exemplaar van ons MVO-beleid? Neem contact met ons op per e-mail.